Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Quảng Liên, Quảng Bình

23 12.351

Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Toán

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Quảng Liên, Quảng Bình. Các bạn học sinh có thể tham khảo nhằm ôn tập cho bài kiểm tra khảo sát cuối học kì 2 lớp 3 được tốt nhất.

Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 3

Tổng hợp đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 3

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 trường Tiểu học Kim Bài, Hà Nội

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Quảng Liên, Quảng Bình

PHÒNG GD - ĐT QUẢNG TRẠCH
TRƯỜNG TH QUẢNG LIÊN

ĐỀ KHẢO SÁT CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2014 -2015
Môn: Toán - Lớp 3 – Thời gian 40 phút
(Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên:……………………………………Lớp…………………..

Điểm

Lời phê của thầy, cô giáo

Chữ kí người chấm

1,……………………….. 

2,………………………..

Phần 1: Trắc nghiệm (2 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

Câu 1: Số 92 806 có chữ số hàng chục nghìn là:

A. 2       B. 0       C. 8       D. 9

Câu 2: Giá trị của biểu thức 3000 + 9000 : 3 là:

A. 4000    B. 6000     C. 3300     D. 12000

Câu 3: 5m6cm = .............. cm Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 56      B. 560      C. 5006     D. 506

Câu 4: Số liền sau của số 54 829 là:

A. 54 839  B. 54 819    C. 54 828    D. 54 830

II. Phần tự luận (8 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

40729 + 51435

.......................

.......................

.......................

.......................

81772 - 7258

.......................

.......................

.......................

.......................

4085 x 7

.......................

.......................

.......................

.......................

12016 : 8

.......................

.......................

.......................

.......................

Câu 2: Tính giá trị biểu thức (2 điểm)

34607 x 2 + 3568

......................................

......................................

......................................

29805 - 36586 : 3

......................................

......................................

......................................

Câu 3: Tìm X (1 điểm)

X x 5 = 41280

......................................

......................................

......................................

X : 7 = 2289 : 3

......................................

......................................

......................................

Câu 4: (2 điểm) Một cửa hàng có 10450kg gạo, cửa hàng dã bán trong 4 tuần, mỗi tuần bán 560kg gạo. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Câu 5: (1 điểm) Tìm một số biết rằng lấy 63 chia cho số đó thì bằng 18 chia 2.

Đánh giá bài viết
23 12.351
Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán Xem thêm