Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 6 năm học 2015 - 2016 huyện Sìn Hồ, Lai Châu

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 6

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 6 năm học 2015 - 2016 huyện Sìn Hồ, Lai Châu là tài liệu học tập hữu ích giúp các bạn luyện tập để nâng cao kiến thức môn Sinh hiệu quả. Đề thi có đáp án đi kèm, để các bạn tham khảo thang điểm và có thể tự đánh giá được điểm bài tập của mình. Chúc các bạn học tốt.

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Sinh học lớp 6

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 6 huyện Long Mỹ năm 2013 - 2014

UBND HUYỆN SÌN HỒ

PHÒNG GD&ĐT SÌN HỒ

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN SINH HỌC 6

HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 - 2016

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian chép đề)

Câu 1: (2 điểm)

Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào?

Câu 2: (3 điểm)

Kể tên những loại rễ biến dạng và chức năng của chúng.

Câu 3: (3 điểm)

Bấm ngọn, tỉa cành có lợi ích gì? Những loại cây nào thì bấm ngọn, những cây nào thì tỉa cành?

Câu 4: (2 điểm)

Có thể xác định được tuổi của cây gỗ bằng cách nào?

Câu 5: (2 điểm)

Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật.

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 6

Câu 1 (2 điểm)

* Tế bào thực vật gồm:

 • Vách tế bào.
 • Màng sinh chất.
 • Chất tế bào.
 • Nhân.

Câu 2 (2 điểm)

* Rễ biến dạng gồm:

 • Rễ củ: Chứa chất dự trữ cho cây dùng khi ra hoa.
 • Rễ móc: Bám vào trụ giúp cây leo lên.
 • Rễ thở: Giúp cây hô hấp trong không khí.
 • Giác mút: Giúp cây lấy thức ăn từ cây khác.

Câu 3 (2 điểm)

 • Bấm ngọn, tỉa cành làm tăng năng suất cây trồng.
 • Các loại cây thường bấm ngọn là: cây lấy quả, lấy hạt.
 • Các loại cây thường tỉa cành là: cây lấy gỗ, lấy sợi.

Câu 4 (2 điểm)

* Có thể xác định tuổi của cây bằng cách:

 • Đếm số vòng gỗ (sáng hoặc sẫm) có thể xác định được tuổi của cây.

Câu 5 (2 điểm)

* Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa:

 • Giúp cây sinh trưởng và phát triển.
Đánh giá bài viết
12 2.905
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 1 lớp 6

  Xem thêm