Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 7 năm học 2014-2015 trường THCS Bình Giang, Kiên Giang

Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 7 năm học 2014-2015 trường THCS Bình Giang, Kiên Giang là đề thi học kì II môn Lịch sử lớp 7 có đáp án, giúp các bạn tự ôn tập Lịch sử 7, tổng hợp kiển thức nhằm chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 7 môn Lịch sử được tốt nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Lịch sử

Phòng GD&ĐT Hòn Đất
Trường THCS Bình Giang
Lớp 7/ …
Họ và tên: ........................................
KIỂM TRA HỌC KÌ II – Năm học: 2014 – 2015
Môn: Lịch sử - Khối: 7
Thời gian 45 phút (không kể giao đề)

Câu 1: (2 điểm)

Nhà nước thời Lê sơ và nhà nước thời Lý - Trần có điểm gì khác nhau?

Câu 2: (3 điểm)

Nhà Nguyễn đã làm gì để lập lại chế độ phong kiến tập quyền?

Câu 3: (2 điểm)

Vì sao Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp Tết Kỉ Dậu (năm 1789)?

Câu 4: (3 điểm)

Hãy nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn?

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 7 môn Lịch sử

Câu 1. Nhà nước thời Lê sơ và nhà nước thời Lý – Trần có điểm khác nhau là:

 • (1 điểm) Nhà nước thời Lý – Trần là nhà nước quân chủ quý tộc.
 • (1 điểm) Nhà nước thời Lê sơ là nhà nước quân chủ quan liêu chuyên chế.

Câu 2. Để lập lại chế độ phong kiến tập quyền, nhà Nguyễn đã làm như sau:

 • (0,5 điểm) Năm 1802, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu là Gia Long, chọn Phú Xuân làm kinh đô.
 • (0,5 điểm) Vua trực tiếp điều hành mọi việc.
 • (0,5 điểm) Năm 1815, ban hành luật Gia Long.
 • (0,5 điểm) 1831 – 1832, chia nước thành 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc (Thừa Thiên).
 • (0,5 điểm) Xây dựng quân đội gồm nhiều binh chủng, xây dựng thành trì và hệ thống trạm ngựa dọc theo chiều dài đất nước.
 • (0,5 điểm) Ngoại giao: thần phục nhà Thanh, khước từ mọi tiếp xúc với phương Tây.

Câu 3. Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp Tết Kỉ Dậu, vì:

 • (1 điểm) Ngày tết, mọi người nghỉ ngơi, vui vẻ đón tết. Quân Thanh lại chiếm được Thăng Long dễ dàng nên chủ quan, kiêu ngạo.
 • (1 điểm) Quang Trung đánh vào yếu tố bất ngờ, chủ quan làm chúng không kịp trở tay nhanh chóng thất bại.

Câu 4. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn.

 • Nguyên nhân
  • (0,5 điểm) Nhờ ý chí đấu tranh, tinh thần yêu nước cao cả của nhân dân.
  • (0,5 điểm)Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy.
 • Ý nghĩa
  • (1 điểm) Lật đổ các tập đoàn phong kiến Nguyễn- Trịnh – Lê, xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng cho việc thống nhất quốc gia.
  • (1 điểm) Đánh tan quân Xiêm - Thanh, giữ vững nền độc lập của Tổ Quốc.
Đánh giá bài viết
25 6.360
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 7 Xem thêm