Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học - Trường THCS Thị trấn Yên Châu, Sơn La

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa học

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo: Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học - Trường THCS Thị trấn Yên Châu, Sơn La. Tham khảo đề thi để các em hệ thống lại kiến thức môn học và rèn luyện kỹ năng giải đề, quý thầy cô có thêm tài liệu phục vụ quá trình ôn tập cho các em học sinh cũng như tích lũy thêm kinh nghiệm ra đề thi.

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học - Trường THCS Hùng Vương, Đồng Nai

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học - Đề 2

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học - Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN YÊN CHÂU
SƠN LA
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN HOÁ HỌC LỚP 9

I - Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm)

Khoanh tròn vào chữ A hoặc B, C, D trước phương án chọn đúng.

Câu 1. Dãy các chất đều làm mất mầu dung dịch nước brom là

A. C2H2, C6H6, CH4.
B. C2H2, CH4, C2H4.
C. C2H2, C2H4.
D. C2H2, H2, CH4.

Câu 2. Dãy các chất đều tác dụng được với dung dịch H2SO4

A. Na2CO3, Ca(HCO3)2, Ba(OH)2.
B. NaHCO3, Na2SO4, KCl.
C. NaCl, Ca(OH)2, BaCO3.
D. AgNO3, K2CO3, Na2SO4.

Câu 3. Dung dịch HCl có thể tác dụng với chất nào sau đây?

A. Na2CO3 B. KCl C. Cu D. Ag

Câu 4. Dãy các kim loại đều tác dụng với dung dịch CuSO4

A. Mg, Al, Cu. B. Al, Fe, Mg.
C. Al, Fe, Ag. D. Ag, Al, Cu.

Câu 5. Dung dịch ZnCl2 có tạp chất CuCl2 có thể dùng chất nào trong các chất sau đây để loại tạp chất trên?

A. Fe B. Zn C. Cu D. Al

Câu 6. Thuốc thử nào sau đây để nhận ra rượu etylic và axit axetic?

A. Na B. Na2CO3 C. NaCl D. KCl

II. Tự luận (7,0 điểm)

Câu 7. (2,0 điểm) Viết phương trình hoá học thể hiện những chuyển hoá sau:

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa học

Câu 8. (2,0 điểm) Để điều chế axit axetic người ta có thể lên men 1,5 lit rượu etylic 200

a) Tính thể tích rượu etylic nguyên chất đã dùng. Biết D = 0,8 g/ml

b) Tính khối lượng axit axetic tạo thành.

Câu 9. (3,0 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 3 gam chất hữu cơ A. Thu được 8,8 g khí CO2 và 5,4 g H2O.

a) Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào?

b) Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Tìm công thức phân tử của A.

c) Chất A có làm mất màu dung dịch brom không?

d) Viết PTHH của A với clo khi có ánh sáng.

(Cho biết: C = 12, H = 1, O = 16)

Đánh giá bài viết
18 5.113
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa

    Xem thêm