Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học - Đề 2

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Hóa học

Để đạt được điểm số cao cho bài thi học kì 2 này các em học sinh hãy nhanh tay tải ngay tài liệu: Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học - Đề 2 tại thư viện đề thi lớp 9. Đề thi được ra theo hình thức 40% trắc nghiệm với 8 câu hỏi và 60% tự luận với 2 câu hỏi, thời gian để các em học sinh hoàn thiện bài thi là 45 phút. Ngoài ra đây còn là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô trong quá trình ôn tập lại kiến thức cho các em học sinh và ra đề thi.

Bộ đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9 phòng GD&ĐT Tam Đảo, Vĩnh Phúc năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9 trường PTDTBT THCS Trà Thọ, Tây Trà năm 2015 - 2016

Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 9 - Sở GD và ĐT Đà Nẵng

Đề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 9 năm 2015 trường THCS Quang Trung, TP Hồ Chí Minh

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Vật lý

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học - Đề 2

Đề số 2 (Thời gian làm bài : 45 phút)

I. Trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm)

Hãy khoanh tròn một trong các chữ A, B, C, D trước phương án chọn đúng.

Câu 1. Dãy nào sau đây đều gồm các chất thuộc loại polime?

A. Metan, etilen, polietilen
B. Metan, tinh bột, polietilen
C. Poli (vinyl) clorua, etilen, polietilen
D. Poli (vinyl) clorua, tinh bột, polietilen

Câu 2. Dẫn 1mol khí axetilen vào dung dịch chứa 2 mol brom. Hiện tượng nào sau đây đúng?

A. Không có hiện tượng gì xảy ra.
B. Màu da cam của dung dịch brom nhạt hơn so với ban đầu.
C. Màu da cam của dung dịch brom đậm hơn so với ban đầu.
D. Màu da cam của dung dịch brom chuyển thành không màu.

Câu 3. Đốt cháy sắt hoàn toàn trong khí Clo. Hòa tan chất rắn tạo thành trong nước rồi cho tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. Đặc điểm nào sau đây của sản phẩm phản ứng là đúng?

A. Chỉ tạo thành dung dịch không màu.
B. Có chất kết tủa màu xanh tạo thành.
C. Có chất kết tủa màu nâu đỏ tạo thành.
D. Có dung dịch màu nâu đỏ tạo thành.

Câu 4. Đốt nóng hỗn hợp bột CuO và C theo tỉ lệ mol là 2:1 ở nhiệt độ cao rồi dẫn khí thu được vào bình đựng nước vôi trong dư. Hiện tượng nào sau đây chứng tỏ có phản ứng xảy ra?

A. Nước vôi trong vẩn đục và có hơi nước tạo thành.
B. Có chất rắn màu đỏ và hơi nước tạo thành.
C. Có hơi nước tạo thành còn màu chất rắn không thay đổi.
D. Có chất rắn màu đỏ tạo thành và nước vôi trong vẩn đục.

Câu 5. Nhỏ từ từ dung dịch axit HCl vào cốc đựng một mẩu đá vôi nhỏ cho đến dư axit. Hiện tượng nào sau đây có thể quan sát được?

A. Sủi bọt khí, đá vôi không tan.
B. Đá vôi tan dần, không sủi bọt khí.
C. Không sủi bọt khí, đá vôi không tan.
D. Sủi bọt khí, đá vôi tan dần và tan hết.

Câu 6. Đốt cháy chất hữu cơ X trong oxi tạo ra sản phẩm là CO2, H2O và khí N2. X là

A. xenlulozơ B. tinh bột C. protein D. poli (vinyl clorua)

Câu 7. Dẫn 0,1mol khí C2H4 (đktc) sục vào dung dịch chứa 10 gam brom. Màu da cam của dung dịch brom sẽ

A. chuyển thành vàng nhạt. B. chuyển thành không màu
C. chuyển thành vàng đậm hơn. D. không thay đổi gì. (Br = 80)

Câu 8. Chỉ dùng dung dịch iot và dung dịch AgNO3 trong NH3 có thể phân biệt được mỗi chất trong nhóm nào sau đây?

A. Axit axetic, glucozơ, saccarozơ.
B. Xenlulozơ, rượu etylic, saccarozơ
C. Hồ tinh bột, rượu etylic, glucozơ
D. Etilen, rượu etylic, glucozơ

II. Tự luận (6,0 điểm)

Câu 9. (2,5 điểm): Hãy viết phương trình hoá học và ghi rõ điều kiện của các phản ứng sau:

a) Trùng hợp etilen
b) Axit axetic tác dụng với magie.
c) Oxi hóa rượu etylic thành axit axetic.
d) Điện phân dung dịch NaCl bão hòa có màng ngăn.
e) Đun nóng hỗn hợp rượu etylic và axit axetic có axit sunfuric đặc làm xúc tác.

Câu 10. (3,5 điểm) Quá trình quang hợp của cây xanh tạo ra tinh bột và khí oxi từ khí cacbonic, nước.

1) Tính khối lượng khí cacbonic đã phản ứng và khối lượng khí oxi sinh ra nếu có 0,81 tấn tinh bột tạo thành.

2) Hãy giải thích tại sao để bảo vệ môi trường không khí trong sạch, người ta cần trồng nhiều cây xanh?

3) Từ 0,81 tấn tinh bột có thể sản xuất được bao nhiêu tấn rượu etylic theo sơ đồ:

Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 9

Giả thiết hiệu suất của cả quá trình là 80%.

(H = 1; C = 12; O = 16 )

Đánh giá bài viết
31 11.835
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa

    Xem thêm