Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 9 trường THCS Thái Bình, Tây Ninh

Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Hóa học

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 9 trường THCS Thái Bình, Tây Ninh năm học 2016 - 2017 do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề kiểm tra môn Hóa lớp 9 dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Hóa. Mời các bạn cùng tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

TRƯỜNG THCS THÁI BÌNHĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2
NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: HÓA HỌC LỚP 9
Thời gian làm bài: 45 phút

A. Trắc nghiệm khách quan: (3,0 điểm)

Câu 1: Mê tan có nhiều trong:

A. CH4 có nhiều trong nước ao.
B. CH4 có nhiều trong các mỏ (khí, dầu, than).
C. CH4 có nhiều trong nước biển.
D. CH4 có nhiều trong khí quyển.

Câu 2: Hidrocacbon nào sau đây chỉ có liên kết đơn.

A. Metan B. Axetilen C. Etilen D. Etan

Câu 3: Dãy chất nào sau đây đều là hidro cacbon:

A. C2H4, C3H8, C2H4O2, CH3Br
B. C3H8, C2H5O, CH3CH2COOH, CaCO3
C. C2H6, C4H10, CH3NO2, C2H5Cl
D. CH4, C5H12, C2H2, C2H6

Câu 4: Phản ứng nào sau đây thuộc loại phản ứng trùng hợp:

A. C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O
B. CH2 = CH2 + Br2 → BrCH2 - CH2Br
C. nCH2 = CH2 → (-CH2-CH2-)n
D. CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

Câu 5: Đốt cháy 0,224 lit khí metan.

Thể tích khí cacbonic thải ra ngoài không khí ở cùng điều kiện là:

A. 2,24 lit B. 0,672 lit C. 0,224 lit. D. 0,112 lit

Câu 6: Trong những chất sau , những chất nào đều là chất hữu cơ:

A. C2H6, C2H5OH, NaHCO3, CH3NO2
B. C3H8, C2H5O, CH3CH2COOH, Na2CO3
C. C2H6, C2H5OH, CaCO3, CH3NO2
D. C2H6, C4H10, CH3NO2, C2H5OH

Câu 7: Chất có liên kết ba trong phân tử là:

A. CH4 B. C2H4 C. C2H2 D. C2H6

Câu 8: Số liên kết đơn trong phân tử C4H10 là:

A. 10 B. 11 C. 12 D. 13

Câu 9: Chất dùng để kích thích cho quả mau chín là:

A. CH4 B. C2H4 C. C2H2 D. C6H6

Câu 10: Khí metan phản ứng được với:

A. HCl, H2O B. HCl, Cl2 C. Cl2, O2 D. O2, CO2

Câu 11: Khí C2H2 có lẫn CO2, SO2 và hơi nước. Để thu được khí C2H2 tinh khiết cần dẫn hỗn hợp khí qua:

A. Dung dịch nước brom dư.
B. Dung dịch kiềm dư.
C. Dung dịch NaOH dư rồi qua H2SO4 đặc.
D. Dung dịch Brom dư rồi qua H2SO4 đặc.

Câu 12: Dãy chất nào sau đây đều là dẫn xuất của hidro cacbon:

A. C3H8O, C6H5Br, C6H12O6 B. C2H4O2, Na2CO3, C2H4.
C. CH4, C2H2, C5H12 D. CO2, CH3COOH, C2H4O2.

B. Tự luận: (7,0 điểm)

Câu 13: (2,0 điểm)

Viết các phương trình hóa học sau: (2,0 điểm).

a/ CH4 + Cl2

b/ C2H2 +O2

c/ C2H2 + Br2

d/ CH4 + H2O →

Câu 14: (5,0 điểm)

a/ Đốt cháy 5,6 lít etilen. Hãy tính thể tích khí oxi và thể tích không khí cần dùng, biết rằng oxi chiếm 20% thể tích không khí (các thể tích khí đo ở đktc) (2,5 điểm)

b/ Khi cho hỗn hợp khí metan và etilen ở (ĐKTC) đi qua bình đựng dung dịch brom, thì lượng brom tham gia phản ứng là 8g.

b1/ Khí nào ở trên đã bị dung dịch brom hấp thụ. (0,5 điểm)

b2/ Khối lượng khí đó đã bị brom hấp thụ là bao nhiêu? (2,0 điểm)

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 9

A. Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

B

A

D

C

C

D

C

D

B

C

C

A

Biểu điểm

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

B. Tự luận (7,0 điểm)

Câu 7

a/ CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl.

b/ C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O

c/ C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

d/ CH4 + 2H2O → CO2 + 2H2

Câu 8

a/ Tìm số mol etilen

n C2H4 = m/M = 5,6/22,4 = 0,25 (mol)

C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O.

1mol 3mol 2mol 2mol

0,25mol 0,75mol

Vo2 = 0,75.22,4 = 16,8 (l))

Vkk = (16,8.100)/20 = 84 (lít)

b/ Tìm số mol brom

nBr2 = 8/160 = 0,05 (mol)

- Khí bị hấp thụ trong dung dịch brom l khí etylen.

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

1mol 1mol 1mol

0,05mol 0,05mol

Khối lượng khí etilen đã bị hấp thụ là: m C2H4 = n. M = 0,05.28 = 1,4 (g)

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 9 trường THCS Thái Bình, Tây Ninh. Tài liệu gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận, đề thi kèm theo đáp án. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 9 trường THCS Thái Bình, Tây Ninh. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
13 21.317
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 2 lớp 9 Xem thêm