Đề kiểm tra khảo sát chất lượng môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT A Hải Hậu - Nam Định (Lần 1)

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề kiểm tra khảo sát chất lượng môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT A Hải Hậu - Nam Định (Lần 1), tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng môn Toán

Chi tiết Đề kiểm tra khảo sát chất lượng môn Toán

Câu 1: Một nguyên hàm của f ( x) = (2x -1) e1/x là F (x) = (ax2 + bx + c + d/x )e1/x . Tính a + b + c + d?

A. 1

B. 3

C. 0

D. 2

Câu 2: Hàm số y = x4 + 8x3 + 5 nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. (0; +oo)

B. (-oo; -6)

C. (-6; 0)

D. (-oo; +oo)

Câu 3: Biết log7 2 = m, khi đó giá trị của log49 28 được tính theo m là:

A. 1+ 2m/2

B. m + 2/4

C. 1+ m/2

D. 1+ 4m/2

Câu 4: Biết góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) là a (a ≠90o), tam giác ABC nằm trên mặt phẳng (P) có diện tích là S và hình chiếu vuông góc của nó lên mặt phẳng (Q) có diện tích là S’ thì?

A. S = S'.cosa

B. S' = S.cosa

C. S = S'.sin a

D. S' = S.sin a

Câu 5: Phương trình log3 ( x + 2) = 3 có nghiệm là:

A. 5

B. 25

C. 7

D. -3

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề kiểm tra khảo sát chất lượng môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT A Hải Hậu - Nam Định (Lần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu giải bài tập Toán lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Văn, đề thi học kì 2 lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 274
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm