Đề KSCL học kì 2 lớp 9 môn Ngữ văn trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.MA TRẬN
Mức độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông
hiểu
Vận dụng
Tổng
Nhận biết
được tác phẩm,
tác giả
Hiểu câu,nội
dung, thái độ
tác giả thành
phần biệt lập,
câu...
Mức độ
thấp
Mức độ
cao
Chủ đề
1: Văn học
Văn bản
“Những ngôi
sao xa xôi”
Viết đoạn
văn liên hệ
được vấn
đề gợi ra từ
đoạn trích.
Số câu
Số điểm
1
0,5
2
1,5
1
2
4
Tỉ lệ
5 %
15%
20%
40%
Làm
văn
Vận dụng
phương
pháp nghị
luận về
đoạn thơ để
làm bài văn
nghị luận.
Tỉ lệ
Tổng số
câu
5%
1
1,5%
2
20%
1
60%
1
Tổng số
điểm
0,5
5 %
1,5
1,5%
2
20%
6,0đ
60%
10đ
1
00%
Tỉ lệ
Đề bài:
PHẦN I: (4 điểm): Đọc đoạn văn sau:
Đọc đoạn trích sau thực hiện các yêu cầu:
“Tết năm nay sự chuyển tiếp giữa hai thế kỉ, hơn thế nữa, sự chuyển tiếp giữa hai
thiên niên kỉ. Trong thời khắc như vậy, ai ai cũng nói tới việc chuẩn bị hành trang bước vào
thế kỉ mới, thiên niên kỉ mới.
Trong những hành trang ấy, lẽ sự chuẩn bị bản thân con người quan trọng nhất. Từ cổ
chí kim, bao giờ con người cũng động lực phát triển của lịch sử. Trong thế kỉ tới ai ai
UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS TÂN VIÊN
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
cũng thừa nhận rằng nền kinh tế tri thức sẽ phát triển mạnh mẽ thì vai trò con người lại càng
nổi trội”.
(Trích Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015, trang 26,27)
Câu 1(0,5 điểm): Đoạn trích trên được trích từ văn bản nào? Tác giả ai?
Câu 2(0,5 điểm): Câu văn “Trong những hành trang ấy, lẽ sự chuẩn b bản thân con người
quan trọng nhất” tác giải đã sử dụng thành phần biệt lập ? Chỉ rõ thành phần ấy?
Câu 3 (1 điểm): Chỉ ra nội dung chính của đoạn: “Trong những hành trang ấy, lẽ sự chuẩn
bị bản thân con người quan trọng nhất. Từ cổ chí kim, bao giờ con người cũng động lực
phát triển của lịch sử. Trong thế kỉ tới mà ai ai cũng thừa nhận rằng nền kinh tế tri thức sẽ
phát triển mạnh m thì vai trò con người lại càng nổi trội”. Nêu ý hiểu về thái độ của tác giả
thể hiện trong đoạn trích trên.
Câu 4 (2 điểm): Viết một đoạn văn ngắn (độ dài tối đa ½ trang) theo kiểu tổng phân hợp, trình
bày một i nét nhận thức, tình cảm của em khi đọc đoạn trích trên.
Phần II: Làm văn (6,0 điểm)
Cảm nhận của em về hai khổ thơ sau
Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng.
Thấy một mặt trời tđỏrong lăng rất
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân…
Bác nằm trong giấc ngủ bình yên
Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền
Vẫn biết trời xanh mãi mãi
sao nghe nhói trong tim!
(Viếng lăng Bác, Viễn Phương)
-------------- HẾT--------------
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
HƯỚNG DẪN CHẤM
Phần I: Đọc hiểu (4 điểm)
Câu
Nội dung
Biểu
điểm
1
- n bản: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới
- c giả: Khoan
0,25
0,25
2
- Thành phần biệt lập nh thái.
- Từ: l
0,25
0,25
3
- Nội dung của đoạn văn trên là: Sự chuẩn b bản thân con người
quan trọng nhất để bước vào thế kỉ mới
- HS nêu được ý hiểu về thái độ của tác giả Khoan:
Ông mong muốn khi ớc vào thế kỉ mới mỗi người cần sự chuẩn
bị hành trang cho chính mình.
0,5
0,5
4
Về hình thức:
Đoạn văn ngắn (tối đa ½ trang giấy thi). Đúng cấu trúc đoạn văn
tổng phân hợp. Diễn đạt ràng, mạch lạc, hành văn trong sáng.
Về nội dung: (1,5 điểm)
+ “Hành trang vào thế kỉ mới” (Vũ Khoan) đã khẳng định sự chuẩn bị
bản thân con người quan trọng nhất.
+ Với mọi thời đại, mọi đất nước, con người chủ nhân của mọi sự
sáng tạo, phát minh, động lực phát triển con người cống hiến cho
hội sức lực, trí tuệ….(0,25 điểm)
+ Trong nền kinh tế tri thức, vai trò của con người càng được nâng cao.
+ thế, những chủ nhân của tương lai, mỗi chúng ta cần trau dồi kiến
thức (vì thế kỉ XXI thế kỉ của tri thức), đạo đức (khiêm tốn, giản dị,
thật thà), sức khỏe (đề vượt qua mọi khó khăn) bồi dưỡng tâm hồn,
chuẩn bị hành trang tốt ng bước vào thế kỉ mới bắt đầu ngay từ hôm
nay với những việc làm thiết thực như luôn phấn đấu mỗi ngày, rèn
luyện bản thân, chăm ngoan, học tốt…
0,5
điểm
0,25
điểm
0,25
điểm
0,25
điểm
0,75
điểm.
Phần II: Làm văn (6 điểm )

Đề KSCL học kì 2 lớp 9 môn Ngữ văn trường THCS Tân Viên

Đề KSCL học kì 2 lớp 9 môn Ngữ văn trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018. Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Văn này sẽ giúp các bạn học sinh tự ôn luyện và hệ thống lại kiến thức, chuẩn bị tốt cho các bài thi cuối kì 2 lớp 9, ôn thi vào lớp 10 các trường THPT. Mời các bạn tham khảo.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Ngữ văn Sở GD&ĐT An Giang năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Ngữ văn Phòng GD&ĐT Quận Cầu Giấy năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Ngữ văn Sở GD&ĐT Bến Tre năm học 2017 - 2018

Đánh giá bài viết
1 311
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Văn Xem thêm