Đề KSCL Sinh học 11 năm 2018 - 2019 trường THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc lần 1

Đề KSCL Sinh học 11 năm 2018 - 2019

VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Đề KSCL Sinh học 11 năm 2018 - 2019 trường THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc lần 1. Tài liệu gồm 10 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU

ĐỀ THI KSCL LẦN 1 NĂM HỌC 2018 - 2019

MÔN THI: SINH HỌC 11

(Thời gian làm bài 50 phút, đề gồm 10 câu)

Câu 1 (1,0 điểm)

Trả lời ngắn gọn các câu sau:

a. Cơ quan hấp thụ nước và ion khoáng chủ yếu của thực vật trên cạn là gì?

b. Quang hợp diễn ra ở bào quan nào?

c. Chu trình Crep xảy ra ở đâu?

d. Pha sáng tạo ra sản phẩm gì?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 2 (1,0 điểm)

Các nhận định sau đây đúng hay sai? Nếu sai hãy giải thích.

a. Ở cây ngô có một loại lục lạp đó là lục lạp trong tế bào mô giậu.

b. Để tránh mất nước do thoát hơi nước, khí khổng của thực vật CAM đóng vào ban đêm và mở vào ban ngày.

c. Cây hấp thụ phôtpho ở dạng H2PO4- và PO43-

d. Ở thực vật, hô hấp hiếu khí có thể xảy ra trong rễ cây khi bị ngập úng hay trong hạt khi ngâm vào nước.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3 (1,0 điểm)

Khi trồng cây trên đất có hàm lượng muối vơ cơ cao thì sinh trưởng của cây sẽ như thế nào? Giải thích.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4 (1,0 điểm)

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

……..(1) …. diễn ra mạnh trong các mô, cơ quan đang có các hoạt động sinh lí mạnh như hạt đang nảy mầm, hoa đang nở, gồm ba giai đoạn là đường phân, chu trình Crep và ….(2)…….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5 (1,0 điểm)

Vì sao lại gọi là thực vật C3?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6 (1,0 điểm)

Hãy ghép nội dung cột 1 với nội dung cột 2 cho phù hợp.

Cột 1

Cột 2

1. Thành phần của diệp lục, hoạt hóa enzim.

a. Nitơ

2. Quang phân li nước, cân bằng ion.

b. Magiê

3. Thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hóa enzim.

c. Phôtpho

4. Thành phần của prôtêin, axit nuclêic.

d. Canxi

5. Hoạt hóa enzim, cân bằng nước và ion, mở khí khổng.

6. Thành phần của axit nuclêic, ATP, phôtpholipit, côenzim.

7. Liên quan đến hoạt động của mô phân sinh.

8. Thành phần của enzim urêaza.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 7 (1,0 điểm)

Một bạn học sinh tiến hành làm thí nghiệm như sau: dùng 2 miếng giấy lọc tẩm côban clorua đã sấy khô (có màu xanh da trời) đặt đối xứng nhau qua 2 mặt của lá. Tiếp theo, dùng cặp gỗ ép 2 bản kính vào 2 miếng giấy này ở cả 2 mặt của lá tạo thành hệ thống kín. Em hãy dự đoán kết quả và giải thích giúp bạn học sinh.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Câu 8 (1,0 điểm)

Động lực nào giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá ở những cây gỗ cao lớn hàng chục mét?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9 (1,0 điểm)

Quan sát hình 1 dưới đây và cho biết đường cong nào biểu diễn quá trình hô hấp trong đời sống của cây ở điều kiện bình thường? Giải thích.

Đề KSCL Sinh học 11 năm 2018 - 2019

Hình 1. Cường độ hô hấp ở các giai đoạn phát triển trong đời sống của cây.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10 (1,0 điểm)

Sự tích lũy cacbon ở cây củ cải (g/m2/ngày) như sau: rễ:8,8; lá:0,4; thân:0,6; hoa:0,3. Hãy tính năng suất sinh học và năng suất kinh tế của cây củ cải.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án Đề KSCL Sinh học 11 năm 2018 - 2019

Câu

Đáp án

Điểm

1

a. rễ

b. lục lạp

c. chất nền của ti thể

d. ATP, NADPH, O2

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

2

a. Sai. Vì cây ngô có 2 loại lục lạp: lục lạp trong tế bào mô giậu và lục lạp trong tế bào bao bó mạch…

b. Sai. Vì khí khổng đóng vào ban ngày và mở vào ban đêm…

c. Đúng

d. Sai. Hô hấp kị khí….

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

3

- Sinh trưởng giảm vì:

+ Nồng độ dung dịch đất quá cao làm giảm khả năng hút nước của rễ…

+ Một số ion khoáng của dung dịch đất ảnh hưởng xấu đến khẩ năng hút khoáng của cây do nồng độ của chúng trong dung dịch đất quá cao..

0,25đ

0,5đ

0,25đ

4

(1) Phân giải hiếu khí

(2) Chuỗi chuyền e hô hấp

0,5đ

0,5đ

5

+ Tv cố định CO2 theo con đường C3….

+Con đường C3: sản phẩm ổn định đấu tiên là hợp chất có 3 C

0,5đ

0,5đ

6

a-4

b-1

c-6

d-3

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

7

- Miếng giấy ở mặt dưới của lá chuyển sang màu hồng nhanh hơn, diện tích giây chuyển sang màu hồng nhiều hơn so với miếng giấy ở mặt trên của lá…

- Khí khổng tập trung chủ yếu ở mặt dưới của lá-à tốc độ thoát hơi nước lớn….

0,5đ

0,5đ

8

- Lực đẩy…

- Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau…

- Lực hút do thoát hơi nước ở lá…

0,25đ

0,25đ

0,5đ

9

- Đường cong C

- Giai đoạn hạt đang nảy mầm và cây ra hoa, quá trình hô hấp diễn ra mạnh…

0,5đ

0,5đ

10

- Năng suất sinh học= 8,8 +0,4 +0,3 +0,6= 10,1 g/m2/ngày

- Năng suất kinh tế=8,8 g/m2/ngày

0,5đ

0,5đ

----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Sinh học lớp 11, Vật lý lớp 11, Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 153
Hóa học lớp 11 Xem thêm