Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 7

Đề cương ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3

Đề luyện tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập Tiếng Anh lớp 3 cả năm do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình Tiếng Anh 3 mới của bộ GD&ĐT giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

Exercise 1: Em hãy khoanh tròn một đáp án đúng nhất

1. Một cái bàn viết như thế nào?

A. A table B. a cat C. a book D. an desk

2. Một quyển sách viết như thế nào?

A. An pen B. books C. a pen D. a book

3. Một cái bút chì viết như thế nào?

A. A book B. a pen C. a pencil D. chairs

4. Một cục tẩy viết như thế nào?

A. A eraser B. erasers C. an eraser D. a cat

5. Một cái bút mực viết như thế nào?

A. Book B. a pencil C. a pen D. a ruler

6. Một cái ghế viết như thế nào?

A. A chair B. a pen C. a book D. a pencil

7. Một cặp sách viết như thế nào?

A. A bag B. a pen C. a pens D. book

8. Một cái thước kẻ như thế nào?

A. A ruler B. rulers C. a book D. a pen

9. Từ con mèo viết như thế nào?

A. A chair B. a cat C. a ruler D. desk

10. Từ xin chào viết như thế nào?

A. Goodbye B. hello C. a book D. a pen

Exercise 2: Em hãy khoanh tròn một đáp án đúng nhất

1. What is this? ……………… a ruler.

A. It B. it isn’t C. It’s D. I

2. ……………….. is this?

A. What B. what’s C. it D. it’s

3. What ………….. this?

A. Is B. a C. an D. am

4. What is this? It’s ……………………

A. A books B. an book C. a book D. an books

5. Let’s ……………………….

A. Book B. ruler C. learn D. let

6. Lan: goodbye, teacher! Mrs Giang: ……………………..

A. Hi! B. hello C. goodbye D. ok

7. What’s this? It’s …………… eraser.

A. The B. an C. a D. no

8. Từ nào sau đây nghĩa là của bạn?

A. My B. your C. You D. I

9. Từ nào sau đây nghĩa là của tôi?

A. My B. your C. you D. I

10. Từ nào sau đây nghĩa là tạm biệt?

A. Hello B. hi C. goodbye D. good

Thực hiện bài trắc nghiệm online tại: Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 có đáp án

Đáp án có trong file tải: Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 7. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. 

Đánh giá bài viết
1 487
Tiếng Anh lớp 3 Xem thêm