Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 7

Bên cạnh nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 4 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 4 các môn năm 2020 - 2021.

Đề cương ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3

Đề luyện tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập Tiếng Anh lớp 3 cả năm do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình Tiếng Anh 3 mới của bộ GD&ĐT giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

Exercise 1: Em hãy khoanh tròn một đáp án đúng nhất

1. Một cái bàn viết như thế nào?

A. A table

B. a cat

C. a book

D. an desk

2. Một quyển sách viết như thế nào?

A. An pen

B. books

C. a pen

D. a book

3. Một cái bút chì viết như thế nào?

A. A book

B. a pen

C. a pencil

D. chairs

4. Một cục tẩy viết như thế nào?

A. A eraser

B. erasers

C. an eraser

D. a cat

5. Một cái bút mực viết như thế nào?

A. Book

B. a pencil

C. a pen

D. a ruler

6. Một cái ghế viết như thế nào?

A. A chair

B. a pen

C. a book

D. a pencil

7. Một cặp sách viết như thế nào?

A. A bag

B. a pen

C. a pens

D. book

8. Một cái thước kẻ như thế nào?

A. A ruler

B. rulers

C. a book

D. a pen

9. Từ con mèo viết như thế nào?

A. A chair

B. a cat

C. a ruler

D. desk

10. Từ xin chào viết như thế nào?

A. Goodbye

B. hello

C. a book

D. a pen

Exercise 2: Em hãy khoanh tròn một đáp án đúng nhất

1. What is this? ……………… a ruler.

A. It

B. it isn’t

C. It’s

D. I

2. ……………….. is this?

A. What

B. what’s

C. it

D. it’s

3. What ………….. this?

A. Is

B. a

C. an

D. am

4. What is this? It’s ……………………

A. A books

B. an book

C. a book

D. an books

5. Let’s ……………………….

A. Book

B. ruler

C. learn

D. let

6. Lan: goodbye, teacher! Mrs Giang: ……………………..

A. Hi!

B. hello

C. goodbye

D. ok

7. What’s this? It’s …………… eraser.

A. The

B. an

C. a

D. no

8. Từ nào sau đây nghĩa là của bạn?

A. My

B. your

C. You

D. I

9. Từ nào sau đây nghĩa là của tôi?

A. My

B. your

C. you

D. I

10. Từ nào sau đây nghĩa là tạm biệt?

A. Hello

B. hi

C. goodbye

D. good

Exercise 3. Sắp xếp những từ đã cho thành câu hoàn chỉnh

1. brother? / is / your / old / How

....................................................................................................

2. is / There / garden / there / a / over

....................................................................................................

3. room. / living / is / the / This

....................................................................................................

4. house / This / my / is / 

....................................................................................................

5. a / garden / house? / Is / behind / there / the

....................................................................................................

6. / Mum? / Where / is / my / book,

....................................................................................................

7. room! / in / can't / it / see / I / my

....................................................................................................

8. my / a / of / room / Here / picture / is

.................................................................................................…

ĐÁP ÁN

Exercise 1: Em hãy khoanh tròn một đáp án đúng nhất

1 - A; 2 - D: 3 - C; 4 - C; 5 - C;

6 - A; 7 - A; 8 - A; 9 - B; 10 - B:

Exercise 2: Em hãy khoanh tròn một đáp án đúng nhất

1 - C; 2 - A; 3 - A; 4 - C; 5 - C;

6 - C; 7 - B; 8 - B; 9 - A; 10 - C;

Exercise 3. Sắp xếp những từ đã cho thành câu hoàn chỉnh

1 - How old is your brother?

2 - There is a garden over there.

3 - This is the living room.

4 - This is my house.

5 - Is there a garden behind the house?

6 - Where is my book, Mum?

7 - I can't see it my room!

8 - Here is a picture of my room.

Thực hiện bài trắc nghiệm online tại: Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 có đáp án

Đáp án có trong file tải: Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 7. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 743
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 3 Xem thêm