Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 4

Bên cạnh nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 4 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 4 các môn năm 2020 - 2021.

Ôn tập Tiếng Anh 3: Cách chia động từ TOBE

Tài liệu bài tập hè Tiếng Anh 3 cả năm chuyên đề hướng dẫn cách chia động từ tobe trong câu có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập Tiếng Anh 3 cả năm do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập Tiếng Anh gồm lý thuyết + bài tập Tiếng Anh giúp học sinh lớp 3 ôn tập hiệu quả.

I. LÝ THUYẾT

1. Tobe đi kèm các đại từ nhân xưng:

Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 4

Công thức của to be:

Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 4

Cách viết tắt của to be:

I am = I’m

She is = she’s

He is = he’s

It is = it’s

They are = they’re

You are = you’re

Is not = isn’t

are not = aren’t

am not = am not

2. Đại từ nhân xưng và tính từ sở hữu:

Đại từ nhân xưng làm chủ ngữ trong câu. Nó đứng trước động từ thường hoặc động từ tobe.

Tính từ sở hữu đứng trước 1 danh từ. Một mình nó không thể làm chủ ngữ được.

II. LUYỆN TẬP

Bài tập 1: Điền " am, is, are" vào các câu sau

1. It ............. a pen.

2. Nam and Ba .....................fine.

3. They ...................nine.

4. I ......................Thu.

5. We .........................engineers.

6. She ....................... Lan.

Bài tập 2: Mỗi câu có 1 lỗi sai, tìm và sửa lỗi:

1. How old is you?

2. I is five years old.

3. My name are Linh.

4. We am fine , thank you.

5. Hanh and I am fine.

6. I are fine, thank you.

7. She are eleven years old.

8. Nam are fine.

9. I am Thanh, and This are Phong.

10. Hoa and Mai is eleven.

Bài tập 3: Mỗi câu có 1 lỗi sai, tìm và sửa lỗi:

1. Is they black pens?

2. They is black books.

3. Are they people tourits?

4. The books and pens isn't green.

5. Are they brown bears teddy?

6. It are a black dog.

7. It is a red hats.

Bài tập 4: Nhìn tranh và trả lời các câu hỏi sau

Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 4

Bài tập 5: Đọc câu hỏi và trả lời các câu hỏi sau

1. What are they? (rats)

2. What are they? ( wolf)

3. What is it? (teddy bear)

4. Are they robots? (Yes)

5. Are they computers? (No)

ĐÁP ÁN

Bài tập 1: Điền " am, is, are" vào các câu sau

1. It ....is........ a pen.

2. Nam and Ba ...........are..........fine.

3. They ..........are.........nine.

4. I ..............am........Thu.

5. We ........are.................engineers.

6. She .......is................ Lan.

Bài tập 2: Mỗi câu có 1 lỗi sai, tìm và sửa lỗi:

1 - is thành are;

2 - is thành am;

3 - are thành is;

4 - am thành are;

5 - am thành are;

6 - are thành am;

7 - are thành is;

8 - are thành is;

9 - are thành is;

10 - is thành are;

Bài tập 3: Mỗi câu có 1 lỗi sai, tìm và sửa lỗi:

1 - Is thành Are;

2 - is thành are;

3 - tourits thành tourists;

4 - isn't thành aren't;

5 - bears teddy thành teddy bears;

6 - are thành is;

7 - hats thành hat;

Bài tập 4: Nhìn tranh và trả lời các câu hỏi sau

1 - Yes, they are.

2 - Yes, they are.

3 - No, it isn't.

4 - Yes, they are.

5 - No, they aren't.

Bài tập 5: Đọc câu hỏi và trả lời các câu hỏi sau

1 - They are rats.

2 - They are wolves.

3 - It is a teddy bear.

4 - yes, they are.

5 - No, they aren't.

Mời bạn đọc tải tài liệu tại: Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 4. Ngoài ra VnDoc đã đăng tải nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... Mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham khảo và download.

Đánh giá bài viết
1 1.630
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm