Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 3

Bên cạnh nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 4 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 4 các môn năm 2020 - 2021.

Ôn tập Tiếng Anh lớp 3 lên 4

Tài liệu Bài tập tiếng Anh lên lớp 4 có đáp án nằm trong bộ đề ôn tập Tiếng Anh 3 cả năm do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới khác nhau giúp học sinh lớp 3 cải thiện kỹ năng làm những dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh thường gặp đồng thời củng cố vốn kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh chủ đề Gia Đình - Family hiệu quả.

Bài 1: Hãy điền một chữ cái thích hợp vào chỗ chấm để tạo thành từ có nghĩa:

1. bro......r

2. mo....her

3. n...me

4. Fa...her

5. a...nt

6. s....n

Bài 2: Hoàn thành các câu sau và dịch sang Tiếng Việt

1. What.......your name?

2. My......is Quynh Anh.

3. How ......you?

4. I......fine. Thank you.

5. Who..........this?

6. This is...........mother.

Bài 3: Sắp xếp lại các câu sau:

1. name/ your/ What/ is?

.............................................................................................

2. Nam / is / My / name.

.............................................................................................

3. is / this / What?

.............................................................................................

4. pen / It / a / is.

..........................................................................................…

Bài 4: Dịch các câu sau sang tiếng Anh.

1. Tên của bạn là gì? Tên của mình là Quỳnh Anh

.............................................................................................

2. Đây là ai? Đây là bố và mẹ của mình.

.......................................................................................…

ĐÁP ÁN

Bài 1: Hãy điền một chữ cái thích hợp vào chỗ chấm để tạo thành từ có nghĩa:

Đáp án: 1. Brother 2. mother 3. name 4. father 5. aunt 6. son

Bài 2: Hoàn thành các câu sau và dịch sang Tiếng Việt

1. your 2. name 3. are 4. am 5. is 6. my

Dịch

Bạn tên là gì vậy?

Mình tên là Quỳnh Anh

Bạn cảm thấy thế nào?

Mình ổn, cảm ơn.

Đây là ai vây?

Đây là mẹ mình.

Bài 3: Sắp xếp lại các câu sau:

1. What is your name?

2. My name is Nam.

3. What is that?

4. It is a pen.

Bài 4: Dịch các câu sau sang tiếng anh.

1. What is your name? My name is Quynh Anh

2. Who are they? They are my father and my mother./ They are my parents.

Download Đề thi & Đáp án tại: Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 1.879
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 3 Xem thêm