Đề ôn thi học sinh giỏi lớp 5 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Đề thi thử học sinh giỏi môn tiếng Anh 5

Đề luyện thi HSG cấp huyện lớp 5 môn tiếng Anh dưới đây nằm trong bộ đề bồi dưỡng HSG lớp 5 năm 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh nâng cao 5 khác nhau giúp các em học sinh cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

I. VOCABULARY

A. Fine the hidden

O

E

W

A

L

K

T

R

A

I

N

U

N

D

E

R

G

R

O

U

N

D

C

A

R

C

O

A

C

H

A

O

A

F

L

I

A

O

A

O

S

U

B

O

L

P

V

A

R

I

D

E

O

A

H

Y

O

E

K

I

B

R

O

T

O

M

WALK, ...................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

B. Leave one letter out.

0. P A R T T Y → PARTY

1. E N L J O Y →......................................

2. S A E N G → ......................................

3. P R E E S E N T → .....................................

4. G H I F T → ...................................

5. W O E N T →.......................................

II. SENTENCE PATTERNS

A. Complete with ONLY ONE word in each blank.

Yesterday, we (0) went to Huong’s party. We (1) ............................ the birthday cake and a lot of sweets. We (2) ............................... fruit juice. We (3) ................. songs and (4) ...................... We (5)................................... the cartoon. We (6).................... blind man’s bluff.

B. Complete the conversation about you.

Teacher: Where did you go on holiday?

You: I went to (1) ................................

Teacher: Where is it?

You: It’s (2) ................................

Teacher: How did you get there?

You: I went there by (3) ................................

Teacher: What did you do there?

You: I (4) .............................................................................................

III. LISTENING

A. Listen and tick(V)

Name

Place

Transport

Weather

Feeling

Sa Pa

Ha

Long

Train

Coach

Nice

Bad

J

L

Phong

Linh

Ba

B. Listen to a story and number the pictures.

Đề ôn thi học sinh giỏi lớp 5 môn tiếng Anh

IV. READING

A. Read and complete the note with adjectives.

MY TRIP TO HO CHI MINH CITY

My name’s Lan. Last summer vacation. I had a trip to Ho Chi Minh City with my family. We went there by plane. We went to a lot of places of interest in Ho Chi Minh City. We went shopping at Ben Thanh Market. It looked colourful. We went along Sai Gon River at night and it was really beautiful. We also visited the Sai Gon Central Post Office with distinct French architecture. It was more attractive than I expected. After one week, we came back to Ha Noi with a lot of nice photos.

The note

HO CHI MINH CITY IN MY EYE

- Ben Thanh Market: (1) ........................................................................................

- Sai gon River: (2) ................................................................................................

- Sai Gon Central Post Office: (3) .........................................................................

B. Read again and answer.

1. Where did Lan go on her last summer vacation?

.............................................................................................................................

2. How did Lan go there?

.............................................................................................................................

3. What did Lan visit?

.............................................................................................................................

4. How was Sai Gon River?

.............................................................................................................................

5. Did Lan take photos on her trip?

.............................................................................................................................

V. WRITING

Write about your last holiday (about 70 words)

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án của Đề ôn thi học sinh giỏi môn Anh văn 5. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
1 1.864
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm