Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Thiệu Tâm, Thanh Hóa năm 2020 - 2021

Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
TRƯỜNG TIU HC
THIU TÂM
PHIU KIM TRA GIA I
MÔN TOÁN LP 4
Năm học : 2020 2021
Thi gian làm bài : 40 phút
H tên người coi, chm thi
H và tên hc sinh : .........................................................
Lớp : ……………………………….
1. ………………………..
H và tên giáo viên dạy………………………………….
2,…………………………
Nhận xét …………………………………..
I. Phần trăc nghiệm.
Câu 1
: ( M1) Giá trị của chữ số 9 trong số 924 335 là bao nhiêu?
A. 9 B. 900 C. 90 000 D. 900 000
Câu 2:
(M1) Số gồm “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 đơn vị” được viết là:
A. 602 507 B. 600 257 C. 602 057 D. 620 507
Câu 3:
( M2) Năm 2017 thuộc thế kỉ thứ mấy ?
A. thế kỉ XVIII B. thế kỉ XIX C. thế kỉ XX D. thế kỉ XXI
Câu 4:
( M2) Giá trị của biểu thức 326 - (57 x y ) với y = 3 là:
A. 326 B. 269 C. 171 D. 155
Câu 5:
(M2) Viết đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm:
a- 58……. = 580 tạ b- 5 tạ 8kg < 5 ……. 8 kg
Câu 6:
(M3) Một cửa hàng có 3 bao gạo nếp, mỗi bao cân nặng 36kg và 6 bao gạo
tẻ, mỗi bao cân nặng 54kg. Như vậy, trung bình mỗi bao gạo cân nặng là
A. 12kg B. 9kg C. 21kg D. 48kg
Câu 7:
(M4)
Trong hình bên có:
A. 3 góc nhọn 3 góc vuông 2 góc tù 2 góc bẹt
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
B. 4 góc nhọn 2 góc vuông 1 góc tù 1 góc bẹt
C. 2 góc nhọn 4 góc vuông 1 góc tù 1 góc bẹt
D. 1 góc nhọn 2 góc vuông 1 góc tù 1 góc bẹt
II. Phần Tự luận
Câu 8
: (M2) Đặt tính rồi tính:
152 399 + 24 698 92 508 22 429
………………….………………………………….………………………..………
………….……………………………………….………………….………………
………………….………………………..………………….……………………
Câu 9:
M3 Một hình chữ nhật chu vi 28m. Chiều dài hơn chiều rộng 8m
Tính chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật đó
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….................
............................................................................................................
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
ĐÁP ÁN N TOÁN LỚP 4
-
GIỮA HỌC I
Năm học: 2020 - 2021
Câu 1
: Giá trị của chữ số 9 trong số 924 335 là bao nhiêu? (1 điểm)
Đáp án D
Câu 2
: Số gồm “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 đơn vị” được viết là: (1 điểm)
Đáp án A
Câu 3:
Năm 2017 thuộc thế kỉ thứ mấy? (1 điểm)
Đáp án D
Câu 4:
Đáp án C
Với y = 3, ta có: 326 - (57 x 3) = 326 - 171 = 155 (1 điểm)
Câu 5:
Điền đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)
a. 58 tấn = 580 tạ
b. 5 tạ 8kg < 5 tấn 8 kg
Câu 6
: (1điểm) Một cửa hàng 3 bao gạo nếp, mỗi bao cân nặng 36kg 6 bao
gạo tẻ, mỗi bao cân nặng 54kg. Như vậy, trung bình mỗi bao gạo cân nặng là
Đáp án D
Câu 7
: Đáp án B (1 điểm)
Câu 8:
Đặt tính và tính đúng mỗi bài cho 0,5 điểm: (1 điểm)
Câu 10 :
Một hình chữ nhật có chu vi 28m. Nếu chiều dài bớt đi 8m tsẽ được
chiều rộng. Hỏi diện tích của hình chữ nhật đó là bao nhiêu? (1 điểm)
Bài giải:
Nửa chu vi của hình chữ nhật là:
28 : 2 = 14 (m)
Chiều dài của hình chữ nhật là:
(14 + 8) : 2 = 11(m)
0,25 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán (có đáp án)

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Thiệu Tâm, Thanh Hóa năm 2020 - 2021 giúp các em ôn tập, hệ thống, củng cố kiến thức chuẩn bị tốt cho các bài thi giữa học kì 1 lớp 4. Sau đây mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo và tải về trọn bộ đề thi, đáp án.

VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Tài liệu học tập lớp 4 để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4.

Trên đây là Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Thiệu Tâm, Thanh Hóa năm 2020 - 2021. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu lớp 4 khác như Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 513
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 4 Xem thêm