Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 trường THCS Thống Nhất, thành phố Huế năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

Kì thi giữa học kì 2 đang đến rất gần, đây chính là thời điểm quan trọng để các bạn học sinh ôn tập lại kiến thức, củng cố kĩ năng giải đề thi. Hiểu được điều đo chúng tôi đã sưu tầm và xin được gửi tới các bạn: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 trường THCS Thống Nhất, thành phố Huế năm học 2016 - 2017.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 Phòng GD&ĐT Thanh Oai, Hà Nội năm học 2015 - 2016

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán hình học lớp 6 Phòng GD&ĐT Bình Giang, Hải Dương năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán đại số lớp 6 Phòng GD&ĐT Bình Giang, Hải Dương năm học 2015 - 2016

PHÒNG GD&ĐT TP HUẾ
TRƯỜNG THCS THỐNG NHẤT
ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2
NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: TOÁN SỐ HỌC LỚP 6
Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1. (2,0 điểm) Thực hiện các phép tính

a) (–1999) + (– 40) b) 55 + (–90)

c) (–1995) – (99 – 1995) d) (–5).8.(–2).90

Bài 2. (2,0 điểm) Cho các số nguyên: 2; 0; –25; –19

a) Hãy sắp xếp các số đã cho theo thứ tự tăng dần

b) Tìm giá trị tuyệt đối của từng số đã cho.

Bài 3. (2,0 điểm) Tìm số nguyên x, biết

a) x : 23 = –3 b) 2x – (–27) = 25 c) x – 12 = -13.

Bài 4. (2,0 điểm)

a) Tìm các ước của -18.

b) Tìm năm bội của 19.

Bài 5. (1,0 điểm) Tìm tập hợp tất cả các ước của 27

Bài 6 (1,0 điểm)

Tính tổng sau: S = 2 + (-3) + 4 + (-5) + ... + 2010 + (-2011) + 2012+ (-2013) + 9999

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

Bài 1

a) (–1999) + (– 40) = – (1999 + 40) = –2039

b) 55 + (–90) = – (90 – 55) = –35

c) (-1995) – (99 – 1995) = -1995 – 99 + 1995 = (-1995 + 1995) – 99 = -99

d) (–5).8.(–2).90 = [(–5).(–2)].(8.90) = 10.720 = 7200

Bài 2

a) -25; –19; 0; 2

b) Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

Bài 3

a) x : 23 = –3
x = (– 3) .23
x = -69 € Z

Vậy: x = -69

b) 2x – (–27) = 25
2x + 27 = 25
2x = 25 – 27
2x = –2
x = –1 € Z
Vậy: x = -1

c) x – 12 = –13
x = –13 + 12
x = –1 € Z

Vậy: x = -1

Bài 4

a) Tìm đúng các ước của -18

b) Tìm đúng 5 bội của 19
Bài 5. Tập hợp tất cả các ước của 27 là: Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

Bài 6

S = 2 + (-3) + 4 + (-5) + ... + 2008 + (-2009) + 2010 + (-2011) + 2012 + (-2013) + 9999
= [2 + (-3)] + [4 + (-5)] + ... + [2010 + (-2011)] + [2012 + (-2013)] + 9999
= 1006.(-1) + 9999
= 9999 – 1006
= 8993

Đánh giá bài viết
10 2.708
Sắp xếp theo

    Đề thi giữa kì 2 lớp 6

    Xem thêm