Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 trường THCS Võ Thành Trang, TP. Hồ Chí Minh năm học 2017 - 2018

VnDoc. com - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
UBND QUN TÂN PHÚ
TRƯỜNG THCS VÕ THÀNH TRANG
KIM TRA GIA HC K II
NĂM HỌC 2017 2018
MÔN TOÁN 6
Thi gian: 60 phút
ĐỀ B
Bài 1: (3,5 điểm) Thc hin phép tính hp lý :
a)
5
6
+
3
4
b) ( 15) : 5 (9 11)
2
.
c)
15
19
+
8
23
+
4
19
+
31
23
d)
33.35 + 33.12 33.72
11.17 11.37 + 11.70
Bài 2 : (2,5 điểm) Tìm s nguyên x, biết :
a)
x
18
=
5
6
b) 3x + 2 = 4
c) 7 (x + 3) = 5
Bài 3 : (1 điểm)
Mt con c sên dưới gc mt cái cây cao 10m. Ban ngày ốc sên bò lên được 3m, ban đêm tụt
xung 2m. Hi sau bao nhiêu ngày thì ốc sên bò lên được ngn cây?
Bài 4: (2,5 điểm) Trên cùng mt na mt phng có b tia Ox, v tia Oy, Ot sao cho góc xOy = 120
0
; góc
xOt = 45
0
.
a) Trong ba tia Ox, Oy, Ot tia nào nm gia hai tia còn li? Vì sao?
b) Tính góc tOy?
c) V tia Oz là tia đối ca tia Ox. Tính góc yOz.
Bài 5: (0,5 điểm) Cho B =
7
n + 5
, tìm s nguyên n để biu thc B là mt s nguyên.

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 trường THCS Võ Thành Trang, TP. Hồ Chí Minh năm học 2017 - 2018 là đề thi giữa kì 2 lớp 6 bám sát kiến thức SGK môn Toán lớp 6 nửa đầu học kì 2, nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực học tập của học sinh lớp 6. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 trường THCS Võ Thành Trang, TP. Hồ Chí Minh năm học 2017 - 2018. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu Toán 6, các đề thi giữa kì 2 lớp 6 các môn Văn, Sử, Địa, Sinh... nhằm đạt kết quả tốt nhất trong bài kiểm tra sắp tới.

Đánh giá bài viết
4 715
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Xem thêm