Đề thi thử giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 trường THCS Hải Lý, Nam Định năm học 2017 - 2018

Trang 1/1 - Mã đề thi 134
PHÒNG GD&ĐT HẢI HẬU
TRƯỜNG THCS HẢI LÝ
ĐỀ THI THỬ GIỮA HỌC KỲ 2
Năm học 2017 - 2018
Thời gian làm bài: 90 phút;
I. Trắc nghiệm : (2 điểm) Viết chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất vào bài thi của mình
Câu 1: Tập hợp các số nguyên dương là bội chung của -4 và 5 nhỏ hơn 40 là:
A. {1;2;4;5;10;20;40 } B. {1;2;4;5;10;20} C. {0;20} D. {0;20;40}
Câu 2: Biết rằng 2 góc
;xOy xOz
là 2 góc phụ nhau
1
2
xOy xOz
. Khi đó
A.
0
30xOz
; B.
0
60xOy
C.
0
30xOy
; D.
0
120xOz
Câu 3: Các số x và y thỏa mãn
A. x = -12; y = 1 B. x = -12; y = -1 C. x = 12; y = 1 D. x = 12; y = -1
Câu 4: Kết quả của phép tính: 3 - 2.(-3)
2
bằng
A. 15 B. 21 C. -15 D. -21
Câu 5: Khi rút gọn biểu thức
3.10
16.24
, ta được kết quả là
A.
3
16
B.
5
48
C.
5
64
D.
15
24
Câu 6: Tia Om là tia phân giác của góc
xOy
khi
A. tia Om nằm giữa 2 tia Ox và Oy. B.
xOm mOy xOy
C.
xOm mOy xOy
xOm mOy
D.
xOm mOy
Câu 7: Tổng tất cả các số nguyên âm là ước của 12 bằng
A. -24 B. -12 C. - 28 D. -18
Câu 8: Phân số nào sau đây là phân số đối của phân số
5
6
?
A.
5
6
B.
5
6
C.
5
6
D.
5
6
II. Tự luận: (8 điểm)
Bài 1: (2,5 điểm) Thực hiện phép tính
a. -25 - 3.(-2)
3
- |-45| - (-50) b.
1 2 35
2 3 30


c.
2016 1
2018 2017
2017 2017
Bài 2 (2,25 điểm): 1) Tìm x biết
a.
11
12
32
x



b. 45 - (3 - 2x) = 4x - 20
2) Tìm tất cả các số nguyên âm x, biết
a. 2 - | x + 5| = - 6 b.
6 x
8 x
Bài 3 (1 điểm): Hai lớp 6A 6B lao động cùng trồng cây đầu xuân theo kế hoạch của nhà
trường. Nếu lớp 6A làm mộtnh thì 5 giờ mới xong; một mình lớp 6B làm thì 6 giờ mới xong. Hỏi Nếu
nhà trường cho 2 lớp cùng làm trong 3 giờ thì 2 lớp có hoàn thành công việc không?
Bài 4: (1,75 điểm) Trên cùng một nửa mặt phảng bờ chứa tia Ox vẽ 2 tia Oy Oz sao cho
0
30xOy
;
0
120xOz
.
a) Tính số đo của góc
yOz
b) Vẽ tia Om là tia phân giác của
xOz
. Chứng tỏ góc
xOy
xOm
là 2 góc phụ nhau.
c) Vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox. Chứng tỏ
5yOt xOy
Bài 5: (1 điểm) So sánh
1 1 1 1 1
...
4 4.7 7.10 10.13 2017.2020
A
2017
6054
B
----------- HẾT ----------
Mã đề thi 134

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

Đề thi thử giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 trường THCS Hải Lý, Nam Định năm học 2017 - 2018 là đề thi giữa kì 2 lớp 6 bám sát kiến thức SGK môn Toán lớp 6 nửa đầu học kì 2, nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực học tập của học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Đề thi thử giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 trường THCS Hải Lý, Nam Định năm học 2017 - 2018. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu Toán 6, các đề thi giữa kì 2 lớp 6 các môn Văn, Sử, Địa, Sinh... nhằm đạt kết quả tốt nhất trong bài kiểm tra sắp tới.

Đánh giá bài viết
1 750
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Xem thêm