Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 10

Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017 có đáp án đi kèm, giúp các em học sinh nắm vững thêm kiến thức đã được học, trau dồi kĩ năng làm bài và biết cách sắp xếp thời gian hiệu quả trong quá trình thi. Chúc các em đạt kết quả cao trong kì thi giữa học kì 2!

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 2 môn Vật Lý lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017

SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT HỌC KÌ II

MÔN VẬT LÝ 10 – NĂM HỌC 2016 - 2017

Thời gian làm bài 45 phút

ĐỀ CHẴN. Dành cho thí sinh có số báo danh chẵn

A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 ĐIỂM)

Câu 1. Đơn vị của động năng là

A. N. B. J. C. m. D. m/s.

Câu 2. Véc tơ động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 10 có đáp án là đại lượng được xác định bởi công thức

Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 10 có đáp án

Câu 3. Chọn phát biểu sai

A. Động năng là một đại lượng vô hướng B. Động năng luôn luôn dương

C. Động năng có tính tương đối D. Động năng tỉ lệ nghịch với vận tốc

Câu 4. Tập hợp 3 thông số trạng thái nào sau đây xác định trạng thái của một lượng khí xác định.

A. Áp suất, thể tích, khối lượng. B. Áp suất, nhiệt độ, thể tích.

C. Thể tích, khối lượng, áp suất. D. Áp suất, nhiệt độ, khối lượng.

Câu 5. Khi vận tốc của một vật giảm hai lần, thì

A. gia tốc của vật tăng gấp hai. B. động lượng của vật tăng gấp bốn.

C. động năng của vật giảm bốn lần. D. thế năng của vật tăng gấp hai.

Câu 6. Độ biến thiên động năng của một vật bằng công của

A. Trọng lực tác dụng lên vật đó B. Lực phát động tác dụng lên vật đó

C. Lực cản tác dụng lên vật đó D. Hợp lực tác dụng lên vật đó

Câu 7. Quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí xác định trong đó nhiệt độ được giữ không đổi gọi là quá trình

A. Đẳng nhiệt. B. Đẳng tích. C. Đẳng áp. D. Đoạn nhiệt.

Câu 8: Trong hệ tọa độ (p, T) đường đẳng tích có dạng

A. Đường hypebol.

B. Một phần đường thẳng nếu kéo dài thì đi qua gốc tọa độ.

C. Đường thẳng không đi qua gốc tọa độ.

D. Đường thẳng song song với trục áp suất.

Câu 9. Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Sác – lơ.

Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 10 có đáp án

Câu 10. Đồ thị nào sau đây biểu diễn quá trình đẳng áp.

Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 10 có đáp án

B. BÀI TẬP TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM)

Bài 1 (2,0 điểm):

a. Một lò xo độ cứng lò xo k = 100 N/m bị nén 0,05 m. Tính thế năng đàn hồi của lò xo với mốc thế năng tại vị trí lò xo không biến dạng.

b. Tính độ lớn động lượng của vật có khối lượng 3 kg đang chuyển động với tốc độ 2m/s.

Bài 2 (2,5 điểm):

a. Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 9 lít đến thể tích 6 lít thì thấy áp suất khí là 12kPa. Hỏi áp suất ban đầu của khí là bao nhiêu.

b. Đun nóng đẳng tích một khối khí lên 20oC thì áp suất khí tăng thêm 1/40 áp suất khí ban đầu. Nhiệt độ ban đầu của khí là bao nhiêu 0C?

Bài 3 (1,25 điểm):

Một con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng 1kg, dây treo mảnh, nhẹ, không dãn có chiều dài 1m, kéo con lắc lệch so với phương thẳng đứng góc α = 600 rồi thả nhẹ. Bỏ qua lực cản không khí, lấy 10m/s2. Tìm vận tốc của con lắc khi nó đi qua vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 300.

Bài 4 (1,25 điểm):

Một vật có khối lượng 800g, chuyển động trên trục Ox theo phương trình x = t2 - 5t + 2 (m), (t có đơn vị là giây). Xác định độ biến thiên động lượng của vật kể từ thời điểm t0 = 0 đến thời điểm t1 = 2s, t2 = 4s.

------------------HẾT-----------------

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 10

ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM PHẦN TRẮC NGHIỆM

CÂU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CHẴN

B

A

D

B

C

D

A

B

B

D

LẺ

C

C

A

A

C

C

B

A

C

A

ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM PHẦN TỰ LUẬN

Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 10 có đáp án

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Đánh giá bài viết
8 7.130
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 10 Xem thêm