Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Hoa Lư A - Ninh Bình

SỞ GD&ĐT NINH BÌNH
TRƯỜNG THPT HOA LƯ A
(Đề thi gồm 02 trang)
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn: TOÁN; Lớp 10
Thời gian làm bài: 60 phút.
Họ và tên: ………………………………………………..… Số báo danh: ……………..
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 8,0 điểm )
Câu 1: Cho tập hợp
2;5
A
1;7
B
. Khi đó, tập
\A B
A.
2;1
. B.
2; 1
. C.
[ 2;1).
D.
2;1
.
Câu 2: Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên
?
A.
. B.
2 5y x
. C.
2
2 5y x x
. D.
2018
y
.
Câu 3: Tập xác định của hàm số
2
1
6
x
y
x x
A.
\ 2;3
D
. B.
1;D

. C.
1; \ 3
D 
. D.
1; \ 3
D 
.
Câu 4: Hàm số
2
4 5y x x
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
;2

. B.
2;
. C.
;
. D.
1;3
.
Câu 5: Trong hệ tọa độ
Oxy
, cho
3 2 .OM i j
Tọa độ của điểm
M
A.
3;2 .
B.
2;3 .
C.
2;3 .
D.
3; 2 .
Câu 6: Tổng các nghiệm của phương trình
4 2
4 3 0
x x
bằng
A.
4
. B.
4
. C.
0.
D.
2
.
Câu 7: Trong hệ tọa độ
,Oxy
cho ba điểm
(1;1), (3;2), (6;5)
A B C
. Tìm tọa độ điểm
D
để tứ giác
ABCD
hình bình hành.
A.
(4;4)
D
. B.
5; 3 .
D
C.
(4;6)
D
. D.
8; 6 .
D
Câu 8: Trong mặt phẳng
Oxy
, cho hai điểm
1;3 , 2;1
A B
. Vectơ
AB
có tọa độ là
A.
1;4
. B.
3; 2
. C.
3;2
. D.
1; 2
.
Câu 9: Trong mặt phẳng
Oxy
, cho hai vectơ
1; 2 , 2; 6
a b
. Số đo của góc giữa hai vectơ
,a b
bằng
A.
o
45
. B.
o
60
. C.
o
30
. D.
o
135
.
Câu 10: Hệ phương trình
2
4 6
mx y m
x my m
vô nghiệm khi
A.
{ 2,2}.
m
B.
2.
m
C.
1.
m
D.
2.
m
Câu 11: Tọa độ đỉnh của parabol
2
2 4 6y x x
A.
1;12 .
I
B.
1;0 .
I
C.
2; 10 .
I
D.
1;8 .
I
Câu 12: Tập nghiệm của phương trình
2
3 4 1 0
x x x
 
A.
1;1
. B.
1;1;4
. C.
1;1
. D.
1;4
.
Câu 13: Hệ phương trình
2 3 0
3 0
2 2 2 0
x y z
x y z
x y z
có nghiệm là
A.
( ; ; ) (2;1;0).
x y z
B.
( ; ; ) (1;2;0).
x y z
MÃ ĐỀ 001
C.
( ; ; ) ( 2; 1;0).
x y z
D.
( ; ; ) ( 1; 2;0).
x y z
Câu 14: Cho parabol
2
y ax bx c
có đồ thị như hình sau
x
y
-3
-1
O
1
Phương trình của parabol này là
A.
2
1.
y x x
B.
2
2 4 1.
y x x
C.
2
2 1.
y x x
D.
2
2 4 1.
y x x
Câu 15: Cho tam giác
ABC
có trọng tâm
G
và trung tuyến
.AM
Mệnh đề nào dưới đây sai?
A.
0.
GA GB GC
 
B.
2 0.
GA GM
C.
2 .AM MG
D.
3OA OB OC OG
, với mọi điểm O.
Câu 16: Cho tam giác đều
ABC
có độ dài cạnh bằng
a
H
là trung điểm
BC
. Tính
.
AH CA
.
A.
2
3
4
a
. B.
2
3
4
a
. C.
2
3
2
a
. D.
2
3
2
a
.
Câu 17: Đsản xuất một thiết bị điện loại A cần 3 kg đồng 2 kg chì, đsản xuất một thiết bị điện loại B
cần 2 kg đồng 1 kg chì. Sau khi sản xuất đã sdụng hết 130 kg đồng 80 kg chì. Giá bán của một sản
phẩm loại A và loại B lần lượt là 5 triệu đồng và 3 triệu đồng. Số tiền thu về khi bán hết sản phẩm là
A.
130
triệu đồng. B.
110
triệu đồng. C.
210
triệu đồng. D.
190
triệu đồng.
Câu 18: bao nhiêu giá trị nguyên của tham số
m
trên đoạn
2018;2018
để hàm số
2
1 2
x
y x m
x m
xác định trên
0;1
.
A.
2018
. B.
2019
. C.
4036
. D.
4037
.
Câu 19: tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số
m
trong đoạn
10;10
để phương trình
2 1
x x m
có nghiệm thực?
A. 10. B. 11. C. 12. D. 13.
Câu 20: Cho
ABC
đều có độ dài cạnh bằng
2a
. Gọi
d
là đường thẳng qua A song song
BC
, điểm M di
động trên
d
. Tìm giá trị nhỏ nhất của 2
MA MB MC
.
A.
2 3.
a
B.
3.
a
C.
3
.
4
a
D.
3
.
2
a
II. PHẦN TỰ LUẬN (2,0 điểm)
Câu 21: (1,0 điểm)
a) Tìm tọa độ giao điểm của parabol
( )P
:
2
2 4
y x x
và đường thẳng
d
:
2
y x
.
b) Giải phương trình
2
3 2 1
x x x
.
Câu 22: (1,0 điểm)
Trong mặt phẳng
Oxy
, cho tam giác
ABC
biết
4; 1
A
,
1;3
B
,
5;0
C
.
a) Chứng minh
ABC
là tam giác cân.
b) Tìm tọa độ điểm
M
thuộc trục tung sao cho tam giác
ABM
vuông tại
M
.
----------------------------------
----------- HẾT ----------
SỞ GD&ĐT NINH BÌNH
TRƯỜNG THPT HOA LƯ A
------
HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn: TOÁN; Lớp 10
(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang).
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 8,0 điểm )
Mỗi câu trả lời đúng được 0,4 điểm
MĐ 001 MĐ002 MĐ003 MĐ004
1
D 1 D 1 A 1 C
2
A 2 B 2 C 2 C
3
C 3 B 3 B 3 D
4
B 4 C 4 B 4 B
5
D 5 A 5 C 5 A
6
C 6 A 6 C 6 B
7
A 7 C 7 A 7 D
8
B 8 D 8 D 8 A
9
A 9 C 9 D 9 C
10
B 10 D 10 B 10 A
11
D 11 A 11 B 11 C
12
A 12 B 12 A 12 C
13
C 13 A 13 C 13 B
14
D 14 D 14 A 14 B
15
C 15 D 15 C 15 A
16
B 16 C 16 A 16 A
17
C 17 A 17 D 17 D
18
B 18 B 18 D 18 D
19
D 19 B 19 B 19 C
20
B 20 C 20 A 20 D
II. PHẦN TỰ LUẬN ( 2,0 điểm )
Câu Đáp án Điểm
Câu 1.a
(0,5
điểm)
Phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng
d
và parabol
P
2 2
1
2 4 2 3 2 0
2
x
x x x x x
x
.
0,25
Với
1 3
x y
Với
2 4
x y
 
Vậy đường thẳng
d
parabol
P
tại hai điểm phân biệt
1;3
A
(2;4)
B
.
0,25
1.b
(0,5
Ta có
2 2
2 2
2 1 0
3 2 1 3 2 1
3 (2 1)
x
x x x x x x
x x x
0,25

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Hoa Lư A - Ninh Bình. Tài liệu gồm 20 câu hỏi và 2 bài toán tự luận, thời gian làm bài thi 60 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Hoa Lư A - Ninh Bình. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 580
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm