Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Phước Vĩnh - Bình Dương

1/3 - Mã đề 392
SỞ GD&ĐT BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG THPT PHƯỚC VĨNH
( ĐỀ CHÍNH THỨC)
(Đề thi có 03 trang)
KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài : 90 phút
(không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
I.PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Trong hệ trục tọa độ Oxy. Cho
2; 3 , 1;4
a b
. Khi đó
.a b
bằng bao nhiêu ?
A.
10
B. 14 C.
14 D. 10
Câu 2. Trong hệ trục tọa độ Oxy. Cho
3; 2 , 1;6
u v
. Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A.
u
v
cùng phương B.
2u v
v
cùng phương
C.
6;24
b
ngược hướng D.
4;4
a
cùng hướng
Câu 3. Tìm tập xác định
D
của hàm số
1
1f x x
x
.
A.
1; \ 0
D
. B.
\ 0
D
. C.
1;D
. D.
\ 1;0
D
.
Câu 4. Tìm
m
để hàm số
3 2
y m x
nghịch biến trên
.
A.
3
m
. B.
3
m
. C.
0
m
. D.
3
m
.
Câu 5. Câu nào sau đây không là mệnh đề?
A. Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.
B.
3 1
.
C. Bạn học giỏi quá!.
D.
4 5 1
.
Câu 6. Cho mệnh đề: “
2
, 3 5 0
x x x
”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là
A.
2
, 3 5 0
x x x
.
B.
2
, 3 5 0
x x x
.
C.
2
, 3 5 0
x x x
.
D.
2
, 3 5 0
x x x
.
Câu 7. Phương trình
2 2 2 2
x x x
có bao nhiêu nghiệm?
A.
3.
B.
2.
C.
1.
D.
0.
Câu 8. Cho tập
0;2;4;6;8
A
;
3;4;5;6;7
B
. Tập
\A B
A.
3;6;7
. B.
0;6;8
. C.
0;2
. D.
0;2;8
.
Mã đề 392
2/3 - Mã đề 392
Câu 9. Hình vẽ sau đây (phần không bị gạch) là biểu diễn của tập hợp nào?
A.
; 2 5;
 
. B.
; 2 5;
 
. C.
; 2 5;

. D.
 
; 2 5;
 
.
Câu 10. Gọi x là nghiệm của phương trình
2x 6 x 1  
. Khi đó x
2
bằng:
A. 8 B. 5 C. 25 D. 1
Câu 11. Cho hàm số
2
y ax bx c
có đồ thị như hình bên dưới. Khẳng định nào sau đây đúng?
`
x
y
O
A.
0, 0, 0
a b c
. B.
0, 0, 0
a b c
. C.
0, 0, 0
a b c
. D.
0, 0, 0
a b c
.
Câu 12. Kết quả của
4;1 2;3
A.
4;3
B.
2;1
C.
1;3
D.
4;2
Câu 13. Phương trình
2
2 4 3 0
x x m
có 2 nghiệm phân biệtkhi
A.
5
m
B.
5
m
C.
5
m
D.
5
m
Câu 14. Parabol
2
2 3y x x
có phương trình trục đối xứng là
A.
1x
. B.
1
x
. C.
2
x
. D.
2
x
.
Câu 15. Khẳng định nào về hàm số
3 5y x
sai:
A. Đồ thị cắt
Oy
tại
0;5
. B. Đồ thị cắt
Ox
tại
5
;0
3
.
C. Hàm số đồng biến trên
. D. Hàm số nghịch biến trên
.
Câu 16. Trong hệ trục tọa độ Oxy. Cho tam giác ABC có
3;5 , 1;2 , 5;2
A B C
. Trọng tâm của tam
giác ABC là
A.
3; 4
G
B.
3;3
G
C.
4;1
G
D.
1;3
G
Câu 17. Cho hệ phương trình
2 2
2
2 3
1
x y
x y xy
. Cặp số
( ; )x y
nào dưới đây là nghiệm của hệ phương trình?
A.
( 1;0)
. B.
(1; 1)
. C.
(1;1)
. D.
( 1;1)
.
Câu 18. Biết
2, 3
a b
và góc giữa hai véc
,a b
bằng
0
60
. Khi đó
.a b
bằng bao nhiêu ?
A. 3 B.
6
C.
3
D. 6
3/3 - Mã đề 392
Câu 19. Trong hệ trục tọa độ Oxy. Cho bốn điểm
1;1 , 2; 1 , 4;3 , 3;5
A B C D
. Chọn mệnh đề
đúng
A. Tứ giác ABCD là hình bình hành
B.
2AB CD
C.
,AC AD
cùng hướng
D. Điểm
5
2;
2
G
là trọng tâm của tam giác BCD
Câu 20. Điều kiện xác định của phương trình
2
2 1
0
3
x
x x
A.
1
.
2
x
B.
1
2
x
3.
x
C.
1
2
x
0.
x
D.
3
x
0.
x
Câu 21. Tìm các hệ số a, b biết phương trình
7
byax
có hai nghiệm là
)1;2(
và (5; 1).
A.
3;2
ba
B.
3;2
ba
C.
3;2
ba
D.
3;2
ba
Câu 22. Cho hình chữ nhật ABCD có
6, 8AB BC
. Độ dài của
AC
A. 6 B. 7 C. 5 D. 10
Câu 23. Cho ba điểm phân biệt A,B,C. Đẳng thức nào sau đây là đúng ?
A.
2AB AC BC
 
B.
2CA BA BC
C.
2AB BC CA
D.
AB CA CB
 
Câu 24. Cho tứ giác ABCD. Số các véctơ khác véctơ-không có điểm đầu và điểm cuối là bốn đỉnh của tứ
giác bằng:
A. 6 B. 12 C. 8 D. 4
Câu 25. Phương trình
2
2 2 0
x mx m
có một nghiệm
2
x
thì
A.
2
m
. B.
1
m
. C.
1
m
. D.
2
m
.
II.PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN
Câu 1.(1,0 điểm) Tìm tập xác định của hàm số
2
4 9
1
x x
y
x
.
Câu 2 (1,5 điểm) : Giải phương trình sau:
2
2 2
x x x
Câu 3 (1,0 điểm) Cho phương trình
2
7 2 0
x x m
Với giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm
1
x
2
x
thỏa mãn
2 2
1 2
25
x x
Câu 4: ( 1,5 điểm )Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với
( 2;1), (4;1), ( 2;5)
A B C
a/ Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành.
b/ Chứng minh AB vuông góc AC. Tính diện tích tam giác ABC.
------ HẾT ------

Đề thi học kì 1 Toán 10 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Phước Vĩnh - Bình Dương. Tài liệu gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm khách quan và 4 bài toán tự luận, học sinh làm bài trong 90 phút. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Phước Vĩnh - Bình Dương. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
8 631
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm