Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Thị Xã Quảng Trị

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ Môn: Toán 10 (Nâng cao)
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
Câu 1: (2,0 điểm). Giải các phương trình sau:
a)
2 1 2
x x
 
b)
4 3
x x
Câu 2: (2,0 điểm). Cho phương trình
2
2 5 0x x m
(m là tham số).
a) Giải phương trình khi m = 2.
b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương có hai nghiệm phân biệt
1 2
,x x
thỏa
mãn
2 2
1 2
20
x x
.
Câu 3: (2,0 điểm)
a) Giải hệ phương trình
2 2
3
3
x y
x y xy
b)
Cho tam giác ABC. Gọi M và N là hai điểm thỏa mãn
3 , 2
AB AM AN NC
.
Hãy biểu thị
MN
theo hai vectơ
.
Câu 4: (3,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(1;4), B(4;1), C(0;1).
a) Xác định tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành.
b) Xác định tọa độ trực tâm H của tam giác ABC.
c) Xác định tọa độ tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
Câu 5: (1,0 điểm) Giải phương trình
3 2 3 2
2 3 3 8 13 7 .x x x x x
-----------------HẾT---------------------
Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên học sinh:…………………………..Lớp:………….Số báo danh:……………….
Chữ ký của giám thị:………………………………….
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ: 1
SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ Môn: Toán 10 (Nâng cao)
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
Câu 1: (2,0 điểm). Giải các phương trình sau:
a)
2 1 2
x x
b)
3 2
x x
Câu 2: (2,0 điểm). Cho phương trình
2
2 5 0x x m
(m là tham số).
a) Giải phương trình khi m = -8.
b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương có hai nghiệm phân biệt
1 2
,x x
thỏa
mãn
2 2
1 2
20
x x
.
Câu 3: (2,0 điểm)
a) Giải hệ phương trình
2 2
3
7
x y
x y xy
 
b)
Cho tam giác ABC. Gọi M và N là hai điểm thỏa mãn
3 , 2
AM MB AC AN
.
Hãy biểu thị
MN
theo hai vectơ
.
Câu 4: (3,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(4;1), B(0;1), C(1;4).
a) Xác định tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành.
b) Xác định tọa độ trực tâm H của tam giác ABC.
c) Xác định tọa độ tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
Câu 5: (1,0 điểm) Giải phương trình
3 2 3 2
2 3 3 8 13 7 .x x x x x
-----------------HẾT---------------------
Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên học sinh:…………………………..Lớp:………….Số báo danh:……………….
Chữ ký của giám thị:………………………………….
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ: 2
A
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 1
Câu NỘI DUNG ĐIỂM
1a: 1đ
1b: 1đ
a)
2 1 2 1
2 1 2
2 1 2 1
x x x
x x
x x x
  
b)
2
0
1
4 3
3
4 3 0
x
x
x x
x
x x
0,5+0,5
0,5+0,5
Câu 2
2a: 1
điểm
2b: 1
điểm
a) Thay m = 2, ta có pt
2
2 3 0x x
1
3
x
x
b) Đk có hai nghiệm
=
6
0
<=>
6
Theo định lí Viet:
+
=
2
;
=
5
Ycbt (x
1
+x
2
)
2
– 2x
1
x
2
= 20 4 – 2(m 5 ) =20 m = - 3 (TM)
0,5
0,5
0,25
0,25
0,5
Câu 3
a) 1 điểm
2 2 2 2
2
3 3
)
3 (3 ) (3 ) 3
3
3 9 6 0
1 2
v
2 1
x y y x
a
x y xy x x x x
y x
x x
x x
y y
b)
3 , 2
AB AM AN NC
.
1 2
3 3
MN MA AN
AB AC
0,25
0,25
0,5
0,5
0,5
Câu 4
4a: 1
điểm
4b: 1
điểm
a) A(1;4), B(4;1), C(0;1). Tứ giác ABCD là hbh khi và chỉ khi
3
( 3;4)
4
A C B D
D
A C B D D
x x x x
x
D
y y y y y
b) Gọi H(x;y) =>
1; 4 , 4; 1
AH x y BH x y
1; 3 , 4;0
AC BC
H là trực tâm khi và chỉ khi
. 0 1
(1;2)
2
. 0
AH BC x
H
y
BH AC
0,5
+0,5
0,5
0,5

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Thị Xã Quảng Trị. Đề được biên soạn theo hình thức tự luận với 5 bài toán, thời gian làm bài thi là 90 phút, đề thi có lời giải chi tiết. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Thị Xã Quảng Trị. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 404
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm