Đề thi học kì 1 lớp 3 năm 2017 - 2018 môn Toán có đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG TIỂU HỌC
LỚP: ......................................................
HỌ TÊN:................................................
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC I
Môn: Toán
Khối lớp: Ba
Năm học: 2017 - 2018
Thời gian làm bài: 40 phút
Giám thị 1
Giám thị 2
Số thứ tự
Điểm
Nhận xét
Giám khảo 1
PHẦN I
.../3 điểm
Câu 1:
Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:
Câu 5:
Câu 6:
TRẮC NGHIỆM
Hãy khoanh tròn vào chữ A , B , C , D đặt trước câu trả lời đúng.
Số 637 được đọc là:
A.Sáu ba bảy B.Sáu bảy ba C.Sáu ba bảy D.Sáu trăm ba ơi bảy
Số 12 gấp 6 lần là:
A. 62 B. 72 C. 52 D. 82
Số? 2kg =
g
A. 2000 B. 20 C. 200 D. 2
Đồng hồ chỉ mấy giờ?
A . 10 giờ B. 2 giờ kém 10 phút C. 10 giờ 10 phút D. 2 giờ
Số hình chữ nhật trong hình vẽ là:
A . 3 B. 4 C. 5 D. 2
Cạnh của hình vuông biết chu vi bằng 16cm :
A . 8cm B. 4cm C. 2cm D. 1cm
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Người duyệt đề HIỆU TRƯỞNG
PHẦN II
.../7 điểm
Câu 1:
.../1 điểm
Câu 2:
.../1 điểm
Câu 3:
.../1 điểm
Câu 4:
.../1 điểm
Câu 5:
.../2 điểm
TỰ LUẬN
Điền số thích hợp vào chỗ trống:
a) 5hm8dam = .....dam
b) 7hm3dam - 2hm5dam = .....dam
Tính:
a) 397 + 124 = b) 675 - 386 = c) 248 x 3 = d) 512 : 8 =
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Tìm x:
a) x : 29 = 8 b) X x 15 = 900
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Anh 32 viên bi, số bi của em bằng số bi của anh. Hỏi cả hai anh em bao nhiêu viên bi?
Bài giải
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Hình bên có:
a) ...... hình tam giác.
b) ...... nhiêu nh chữ nhật?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 3 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC : 2017- 2018
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu 1: D Câu 2: B Câu 3: A
Câu 4: C Câu 5: A Câu 6: B

Đề thi học kì 1 lớp 3 năm 2017 - 2018 môn Toán có đáp án

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2017 - 2018 hệ thống các kiến thức đã học dành cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán lớp 3, ôn tập và rèn luyện kiến thức chuẩn bị cho các kì thi đạt kết quả cao, đồng thời sẽ giúp các em tự học, tự nâng cao kiến thức môn Toán lớp 3.

Ngoài Đề thi học kì 1 lớp 3 năm 2017 - 2018 môn Toán có đáp án trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
2 2.400
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán Xem thêm