Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán có đáp án

Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán hệ thống các kiến thức đã học dành cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán lớp 3, ôn tập và rèn luyện kiến thức chuẩn bị cho các kì thi đạt kết quả cao, đồng thời sẽ giúp các em tự học, tự nâng cao kiến thức môn Toán lớp 3.

1. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 1

Câu 1: (1 điểm)

Mẫu: 72 : 8 = 9

64 : 8 =

8 x 8

9 x 7 =

9 x 4 =

54 : 6 =

81 : 9 =

8 x 5 =

80 : 8 =

90 : 9 =

Câu 2: (2 điểm)

a, Đặt tính rồi tính:

93 x 8

402 x 2

47 x 9

210 x 4

162 x 4

b, Tính:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

Câu 3: (1 điểm)

Tính giá trị của biểu thức:

a, (169 – 82) x 6

b) 89 + 648 : 4

Câu 4: (2 điểm)

Viết vào ô trống:

Số lớn

28

42

36

70

40

Số bé

4

2

9

7

5

Số lớn gấp mấy lần số bé?

Số bé bằng một phần mấy số lớn?

Câu 5: (1 điểm)

Điền >, <, =

403g …… 430g

67g +128g ….. 212g

865g + 135g …… 1kg

291g + 632g – 75g …… 846g

Câu 6: (1 điểm)

Cô giáo có 80 quyển vở. Cô lấy ra 5 quyển để làm sổ sách. Số vở còn lại cô chia đều cho 3 bạn học sinh nghèo của lớp. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở?

Câu 7:(1 điểm)

Tính:

a, x : 7 = 56 : 2

b, x : 8 = 348 : 4

Câu 8: (1 điểm)

a, Có bao nhiêu số có ba chữ số giống nhau?

b, Tìm số liền sau của số có ba chữ số lớn nhất?

c, Điền số tròn trăm vào ô trống: 629 <....< 748

d, Hãy viết số có 5 đơn vị, 4 trăm, 8 chục.

2. Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 1

Câu 1:

72 : 8 = 9

64 : 8 = 8

8 x 8 = 64

9 x 7 = 63

9 x 4 = 36

54 : 6 = 9

81 : 9 =9

8 x 5 = 40

80 : 8 = 10

90 : 9 = 10

Câu 2:

a, 744 ; 804 ; 423 ; 840 ; 648

b, 489 : 5 = 97 (dư 4); 643 : 8 = 80 (dư 3); 521 : 4 = 130 (dư 1)

300 : 5 = 60

852 : 3 = 284

Câu 3:

a, 522

b) 251

Câu 4:

Đề thi học kì 1 lớp 3

Câu 5:

403g < 430g

67g +128g < 212g

865g + 135g = 1kg

291g + 632g – 75g > 846g

Câu 6:

Bài giải

Số quyển vở còn lại là:

80 – 5 = 75 ( quyển vở )

Số quyển vở mỗi bạn có là:

75 : 3 = 25 ( quyển vở )

Đáp số: 25 quyển vở.

Câu 7:

a, x = 784

b) x = 696

Câu 8:

a) Có 9 số có ba chữ số giống nhau là:

111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999.

b, 1000

c, 629 < 700 < 748

d, 485

3. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 2

Câu 1: (2 điểm)

a, Đặt tính rồi tính:

236 x 4

32 x 9

327 x 3

118 x 6

b, Tính:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

Câu 2: (2 điểm)

Nối biểu thức với giá trị của nó:

 Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

Câu 3: (1 điểm)

 Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

Câu 4: (1 điểm)

Một hình chữ nhật có chu vi là 824cm, chiều dài là 251cm. Tính:

a, Nửa chu vi hình chữ nhật.

b, Chiều rộng hình chữ nhật.

Câu 5: (1 điểm)

Số?

Số bị chia

482

877

964

594

608

Số chia

Thương

Số dư

Câu 6: (1 điểm)

Tính:

65g x 2 – 12g =

981g : 9 + 57g =

47kg + 92kg – 27kg =

944kg : 4 x 2 =

Câu 7: (1 điểm)

a, Số lớn là 54; số bé là 6.

Số lớn gấp …… lần số bé.

Số bé bằng …… số lớn.

b) Số lớn là 42; số bé là 3.

Số lớn gấp …… lần số bé.

Số bé bằng …… số lớn.

Câu 8: (1 điểm)

 Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

4. Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 2

Câu 1:

a, 944 ; 288 ; 981 ; 708

b, 327 ; 64 ; 222 ; 22

Câu 2: HS tự làm.

Câu 3:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

Câu 4:

a, Nửa chu vi hình chữ nhật là:

824 : 2 = 412 (cm)

Đáp số: 412 cm

b, Chiều rộng hình chữ nhật là:

412 – 251 = 161 (cm)

Đáp số: 161 cm

Câu 5:

Số bị chia

482

877

964

594

608

Số chia

4

7

3

2

5

Thương

120

125

321

297

121

Số dư

2

2

1

0

3

Câu 6:

65g x 2 – 12g = 118g

981g : 9 + 57g = 166g

47kg + 92kg – 27kg = 112kg

944kg : 4 x 2 = 472kg

Câu 8:

a) Đ

b) Đ

c) S

d) S

Mời các bạn tham khảo thêm Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 năm 2019 - 2020 các môn được VnDoc, sưu tầm chọn lọc từ những bộ đề chất lượng giúp các em học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 và cuối kì 1 tốt nhất.

Các em có thể tự tải về các đề thi hay nhất sau về làm:

Ngoài Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
59 8.756
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán Xem thêm