Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020 được VnDoc, sưu tầm chọn lọc từ những bộ đề chất lượng giúp các em học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi học kì 1 lớp 3 tốt nhất.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 1

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Bài 1: (0,5 điểm)

Kết quả của phép tính 56 : 7 = ?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Bài 2: (1 điểm)

Mẹ hái được 42 quả cam, mẹ biếu bà số cam. Số cam mẹ biếu bà là:

A. 21 quả cam

B 12 quả cam

C. 14 quả cam

D. 7 quả cam

Bài 3: (1 điểm) Hãy khoanh vào:

a) Số con thỏ: b) Số quả cam

Bộ đề ôn thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3

Bài 4: (0,5 điểm)

6dm 4mm = .... mm

Số cần điền vào chỗ trống là:

A. 64

B. 60

C. 604

D. 640

Bài 5: (1 điểm) Đúng ghi Đ. Sai ghi S

Bộ đề ôn thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3

a) Vẽ một đoạn thẳng AB dài 4cm

..................................................................................................................................

b) Vẽ đoạn thẳng CD dài gấp đôi (gấp 2) đoạn thẳng AB:

....................................................................................................................................

B. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

32 x 3

36 x 4

93 : 3

84 : 4

Bài 2: (1 điểm)

Trong tháng thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, bạn Nam đạt được 6 điểm mười, số điểm mười của bạn Nga gấp 3 lần số điểm mười của bạn Nam. Hỏi bạn Nga được bao nhiêu điểm mười?

Giải

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Bài 3: (1 điểm)

Trong lớp có 27 học sinh, trong đó có \frac{1}{3} số học sinh là học sinh giỏi. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh giỏi?

Giải

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Bài 4: (1 điểm)

Cuối năm, cô phát vở cho 7 em học sinh giỏi. Cô nói: "Nếu thêm 6 quyển vở nữa thì mỗi em sẽ được 8 quyển". Hỏi cô có bao nhiêu quyển vở?

2. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 2

PHẦN I: Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1) Số 569 đọc là:

A. Năm trăm sáu mươi chín.

B. Năm trăm chín mươi sáu.

C. Năm trăm sáu mươi năm.

D. Năm mươi sáu chín.

Câu 2) Gấp 3 lít lên 5 lần thì được

A. 3lít + 5 = 8 lít

B. 3 lít x 5 = 15 lít

C. 5lít – 3 = 2 lít

D. 5 lít x 3 = 18 lít

Câu 3) \frac{1}{3} của 93 kg là

A. 18 kg

B. 31 kg

C. 15 kg

D. 11 kg

PHẦN II: Làm các bài tập sau

Câu 1) Đặt tính rồi tính:

310 + 40

422 - 114

25 x 3

48 : 2

Câu 2) Tìm x

a. x : 6 = 12

b. x × 4 = 84

Câu 3). Một cửa hàng có 40 mét vải xanh và đã bán\frac{1}{5} được số vải đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán bao nhiêu mét vải?

Câu 4). Hình bên có:

.........hình tam giác; Bộ đề ôn thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3

.........hình tứ giác.

3. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 3

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3

Học kỳ I năm học 2019-2020

(Thời gian 40 phút không kể thời gian giao đề)

Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm).

63 : 7 = ......

35 : 5 = ......

42 : 6 = ........

56 : 7 = ......

Câu 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm):

a) 235 2 =

b) 630 : 7 =

Câu 3: Thực hiện tính (2 điểm).

a) 205 + 60 +3 = ...........

b) 462 + 7 – 40 = ................

Câu 4: (3 điểm)

Số bò nhiều hơn số trâu là 28 con. Biết rằng số trâu là 7 con. Hỏi số trâu bằng một phần mấy số bò?

Câu 5: (2 điểm)

Một hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng là 20m. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

4. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 4

Bài kiểm tra học kì I

Môn thi: Toán - khối 3

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)

I/ Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án đúng

1. Giá trị biểu thức: 789 – 45 + 55 là:

A. 100

B. 799

C. 744

D. 689

2. Giá trị biểu thức: 930 – 18 : 3 là:

A. 924

B. 304

C. 6

D. 912

3. 7m 3 cm = ....... cm:

A. 73

B. 703

C. 10

D. 4

4. Có 750 quyển sách sách xếp đều vào 5 tủ, mỗi tủ có 2 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách, biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau?

A. 75 quyển

B. 30 quyển

C. 60 quyển

D. 125 quyển

5. Có 7 con vịt, số gà nhiều hơn số vịt 56 con. Hỏi số vịt bằng một phần mấy số gà?

A. \frac{1}{6}

B. \frac{1}{7}

C. \frac{1}{8}

D. \frac{1}{9}

6. Một chiếc bìa hình chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều rộng 1dm. Chu vi miếng bìa đó là bao nhiêu đề – xi – mét?

A. 52dm

B. 70cm

C. 7dm

D. 70 dm

II/ Phần tự luận (6 điểm)

Bài1: (2 điểm) Tính giá trị của biểu thức:

267 + 125 – 278

538 – 38 x 3

Bài 2. Tìm X: (2 điểm)

X : 7 = 100 + 8

X x 7 = 357

Bài 3: (2 điểm) Một cửa hàng có 453 kg gạo, đã bán được \frac{1}{3} số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki- lô- gam gạo?

5. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 5

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TOÁN LỚP 3

Cuối kì I – Năm học: 2019-2020

Thời gian: 40 phút

Bài 1: (4,0 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

1) 856: 4 có kết quả là:

A. 214

B. 241

C. 225

2) 64 x 5 có kết quả là:

A. 203

B. 320

C. 415

3) 75+ 15 x 2 có kết quả là:

A. 180

B. 187

C. 105.

4) 7 gấp lên 8 lần được :

A. 64

B. 56

C. 49

5) Một hình chữ nhật có chiều dài là 15 m, chiều rộng là 9 m. Chu vi hình chữ nhật đó là:

A. 24 m

B. 48 m

C. 135 m

6) Một hình vuông có cạnh là 60cm. Chu vi hình vuông đó là:

A. 200

B.140

C.240.

7) Tìm x: X : 3 = 9 Vậy X = ?

A. X = 3

B. X = 27

C. X = 18

8) Một đàn gà có 14 con, người ta nhốt mỗi lồng 4 con. Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu cái lồng để nhốt gà?

A. 4

B. 3

C. 2

Bài 2 (2,0 điểm) Đặt tính rồi tính.

a) 526 + 147

b) 627- 459

c) 419 x 2

d) 475 : 5

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 3 (1,5 điểm) Tính giá trị biểu thức:

a) 55: 5 x 3

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

b) (12+ 11) x 3

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 4 (2,5 điểm): Một cửa hàng có 96 kg đường, đã bán \frac{1}{4} số ki-lô gam đường đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Tóm tắt

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Giải:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

VnDoc giới thiệu thêm với các bạn Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 theo TT 22 mới nhất. Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm toàn bộ đề thi học kì 1 lớp 3 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Đạo đức, Tự nhiên xã hội theo thông tư 22 qua chuyên mục đề thi học kì 1 được đăng tải trên trang VnDoc.com.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán có đáp án hệ thống các kiến thức đã học dành cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán lớp 3, ôn tập và rèn luyện kiến thức chuẩn bị cho đề thi cuối học kì 1 lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các bạn cùng tải các đề thi Toán lớp 3 học kì 1 này về! Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 theo Thông tư 22 được đăng tải ở trên được xây dựng dưới dạng đề thi trắc nghiệm và tự luận theo 4 mức độ, giúp các em học sinh làm quen với cấu trúc đề thi, làm quen với nhiều dạng bài tập toán khác nhau. Các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng cao và bài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán 3 hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Cụ thể, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 được tải nhiều nhất

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020. Ngoài đề thi học kì 1 môn Toán 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ.

Đánh giá bài viết
66 29.179
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán Xem thêm