Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh trường TH Dân Hòa, Hòa Bình năm học 2017-2018 có đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG TH DÂN HÒA
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH LỚP 3 HỌC I
Skills Nhiệm vụ đánh giá/kiến thức
cần đánh giá
Mức/Điểm Tổng số
câu, số
điểm,
tỷ lệ %
Listen M1 M2 M3 M4
Look at the picture. 2
0,25
2
0,5
1
0,25
16 câu
4,0 điểm
40%
Listen and write T or F
Listen and tick the picture
What’s the number one?
2
0,5
2
0,5
Listen and tick
What’s that?
2
0,5
2
0,5
Listen and colour
Listen and fill to the blank
2
0,5
2
0,5
Đọc Look ,read and fill the blank
Look read are my school
things …..
3
0,75
1
0,25 8 câu
2,0 điểm
20%
Speak
Point ,ask and anwer
Listen and repeat
Listen and comment
Interview
2
0,5
2
0,5
8 câu
2,0 điểm
20%
Put the words in order
Is/ who/ that, old, how,your,
father…
3
0,75
1
0,25
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Getting to know each other
What’s your name ?; How do
you spell your name ?; How
are you today ?;
1
0,25
2
0,5
8 câu
2,0 điểm
20%
Talking about weather
What’s the weather like
today ? What‘s this/that ?;
1
0,25
1
0,25
Describing picture
How many people are in the
picture?
Are they family?
What are they doing?
What’s he/she doing?
Is he playing football?
2
0,5
1
0,25
Tổng 6
15%
16
40%
11–
27,5%
7–
17,5%
40 câu
100%
PHÒNG GD & ĐT KỲ SƠN
TRƯỜNG TH DÂN HÒA
Họ tên: ……………………………….
Lớp: 3….
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018
MÔN TIẾNG ANH- LỚP 3
Thời gian: 40 phút
COMMENT.........................................................................................................................................
..............................................................................................................
Part 1. LISTENNING (20 minutes)
Question 1. Listen and number.(1pt) There is one example.
A B. C . D . E .
Question 2. Listen and write true (T) or false(F).(1pt) There is one example.
0. 1. 2 . 3. 4.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Question 3. Listen and tick.(1pt)
Linda: What’s that?
Nam: __________________.
A B C
Peter: Which is your school?
Nam: __________________________.
A B. C.
Lan: Who’s that?
Tom:______________________.
A B. C
Teacher:_________________________?
Hoa: Yes, It is
A B. C
Question 4. Listen and colour (1pts)
Question 5. Listen and fill to the blank (1pts)
A:What’s your name?
B: My name’s_______________.
A: Is this your ______?
B: Yes, It is.
A: How do you _________your name?
B: That’s Linda. L-I-N-D-A.
A: What’s that?
B: It’s my__________
Part II. Reading and writing (15 minutes)
Question 6. Look and read. Put a tick ()or a cross (X) in the box. (1pt)

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các bậc phụ huynh Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh trường TH Dân Hòa, Hòa Bình năm học 2017-2018 có đáp án được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các em luyện tập, chuẩn bị tâm lý cũng như kiến thức vững vàng nhất, yên tâm bước vào kì thi học kì 1 tới đây.

-----------

Trên đây, VnDoc.com đã gửi đến các em học sinh Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án của trường Tiểu học Dân Hòa, các em hãy tham khảo và luyện tập để có bài thi đạt kết quả cao nhất nhé. Ngoài môn tiếng Anh, VnDoc.com còn đăng tải những học liệu của môn ToánTiếng việt, sẽ giúp các em có một kì thi học kì 1 trọn vẹn. Chúc các em thi tốt!

Đánh giá bài viết
5 4.375
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm