Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TOÁN CUỐI HỌC I - LỚP 3
Mạch kiến thức,
năng
Số câu
số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Tổng
TNKQ
TL
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Số phép tính:
cộng, trừ trong
phạm vi 1000;
nhân (chia) số
hai, ba chữ số với
(cho) số một
chữ số.
Số câu
3
1
1
1
3
2
Số điểm
3,0
1,0
2,0
1,0
3,0
3,0
Đại lượng đo
đại lượng: c đơn
vị đo độ dài.
Số câu
1
1
Số điểm
0,5
1,0
Yếu tố hình học:
góc vuông, góc
không vuông.
Số câu
1
1
Số điểm
0,5
1,0
Giải bài toán bằng
hai phép tính.
Số câu
1
1
Số điểm
2,0
2,0
Tổng
Số câu
4
1
2
1
5
3
Số điểm
4,0
1,0
4,0
1,0
5,0
5,0
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI I
TOÁN 3
NĂM HỌC 2017-2018
.............................................................................................................
.........................................................................................................................
I. TRẮC NGHIỆM:
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
1. Cho các số: 928; 982; 899; 988. Số lớn nhất là:
A. 928 B. 982 C. 899 D. 988
2. - 300 = 40. Số thích hợp để điền vào ô trống là:
A. 260 B. 340 C. 430 D. 240
3.
1
3
của 24kg là:
A. 12kg B. 8kg C. 6kg D. 4kg
4. 2m5cm=.cm. Số thích hợp điền vào ch chấm là:
A. 25cm B. 250cm C. 205cm D. 70cm
5. 9 gấp lên 8 lần, rồi bớt 37 thì được:
A. 72 B. 25 C. 35 D. 45
6. Số góc vuông trong hình bên là:
A.3
B. 4
C. 5
D. 2
ph¸ch
Gi¸m thÞ 1
Gi¸m thÞ 2
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
II. TỰ LUẬN
Bài 1: Đặt tính rồi nh:
256 + 138 719 - 564






293 X 3 756 : 6






................................................................
2. Tìm X
X + 346 = 618 96 : X = 8



................................................................
3. Một đội đồng diễn thể dục 448 học sinh, trong đó
1
4
số học sinh học sinh nam. Hỏi
đội đó bao nhiêu học sinh nữ?
Bài giải.




Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22 hệ thống các kiến thức đã học dành cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán lớp 3, ôn tập và rèn luyện kiến thức chuẩn bị cho các kì thi đạt kết quả cao, đồng thời sẽ giúp các em tự học, tự nâng cao kiến thức môn Toán lớp 3.

Ngoài Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 1.660
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán Xem thêm