Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán trường tiểu học Xuân Dương, Thanh Oai năm 2016 - 2017

1 3.737

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 có đáp án 

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 trường tiểu học Xuân Dương, Thanh Oai năm học 2016 - 2017 là đề thi định kì cuối học kì 1 lớp 3 có đáp án kèm theo giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, hệ thống lại các dạng bài tập chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 hiệu quả. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về.

Trắc nghiệm online: Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán trường tiểu học Xuân Dương, Thanh Oai năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt trường tiểu học Xuân Dương, Thanh Oai năm 2016 - 2017

Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 năm 2016 - 2017 theo Thông tư 22

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Bình Hòa Hưng, Long An

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI                         KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

TRƯỜNG TH XUÂN DƯƠNG                           NĂM HỌC: 2016 - 2017

                                                MÔN TOÁN - LỚP 3

                                            (Thời gian làm bài: 60 phút)

Họ và tên:.................................................................... Lớp:..............

Bài 1: Tính

 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức

a) 324 – 20 + 61 =             b) 21 x 3 : 9 =

c) 201 + 39 : 3 =              d) 123 x (42 - 38) =

Bài 3: Tìm x:

a) x – 137 = 542            c) 8 x X = 72

b) 81 : x = 9               d) x : 4 = 75 + 21

Bài 4: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Một hình chữ nhật có chiều dài 15 m, chiều rộng 9 m. Chu vi của hình chữ nhật đó là?

A. 210 m     B. 48 m        C. 120 m

Bài 5: Trong khu vườn có trồng 48 cây ăn quả, trong đó có là số cây cam. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây bưởi?

Bài giải
.............................................................................................................................................................

Bài 6: Trong một phép chia có số chia là 8, thương bằng 24 và số dư là số lớn nhất có thể. Tìm số bị chia?

Bài giải
...............................................................................................................................................................

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 3 HỌC KÌ 1

Bài 1: Tính (2 điểm)

a) 28         c) 468

b) 195        d) 654

- Mỗi kết quả đúng được 0,5 điểm

- Kết quả sai nhưng đặt tính đúng thì được 0,25 điểm

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức (2 điểm)

Mỗi biểu thức đúng được 0,5 điểm

a) 365      c) 214

b) 7        d) 528

Bài 3: Tìm x (2 điểm)

- Mỗi kết quả đúng được 0,5 điểm

a) x – 137 = 542       c) 8 x X = 72

x = 542 + 137        X = 72 : 8

x = 679             X = 9

b) 81 : x = 9          d) x : 4 = 75 + 21

x = 81 : 9             x : 4  = 96

x = 9                 x    = 96 x 4

                    x    = 384

Bài 4: (1 điểm)

Đáp án: B

Bài 5: (2 điểm)

- Viết đúng lời giải và thực hiện đúng phép tính được: 1 điểm

- Không ghi đáp số, trừ 0,25 điểm

Bài giải

Trong vườn có số cây cam là:

48 : 8 = 6 (cây)

Trong vườn có số cây bưởi là:

48 - 6 = 42 (cây)

Đáp số: 42 cây

Bài 6: (1 điểm)

- Tìm được số dư lớn nhất trong phép chia 8 là 7 (0,5 điểm)

- Tìm được số bị chia (0,5 điểm)

Bài giải

Số dư lớn nhất trong phép chia là: 7

Số bị chia là:

24 x 8 + 7 = 199

Đáp số: 199

Đánh giá bài viết
1 3.737
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán Xem thêm