Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 8

Ôn thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới

Đề kiểm tra chất lượng học kì 1 môn Tiếng Anh 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 4 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 4 rèn luyện những kỹ năng làm bài thi cơ bản và đạt điểm cao trong kì thi học kì 1 sắp tới.

I. Match the answers to the questions. (2.5pts)

Line A

Line B

1. What’s this?

2. How many flowers are there?

3. How’s the weather?

4. Where is the kite?

5. Can you do a puzzle?

a. No , I can not.

b) It’s on the desk.

c) It’s a bicycle.

d) There are three flowers.

e) It’s snowy.

Key: 1. c; 2. d; 3. e; 4. b; 5. a

II. Put words in correct order. (2.5 pts)

1. is / long / a / It / jump rope.

…………………………………………………………………

2. under / is / the / It / tree.

…………………………………………………………………

3. five / are / dolls / There .

………………………………………………………………….

4. catch / ball / Can / a / you /?

…………………………………………………………………..

5. the / is / Where / car / ?

……………………………………………………………………

Key: 1. It is a long jump rope.

2. It is under the tree.

3. There are five dolls.

4. Can you catch a ball?

5. Where is the car?

III. Complete the sentences. Use the words in the box. (3pts)

Jump - catch - do - play - climb - ride

1. Can you ……….. .a puzzle?

2. Can he ………....... a tree?

3. Can you ………....rope?

4. Can she …………. with a yo-yo?

5. Can she …………. a bicycle?

6. Can he ………….a ball?

Key: 1. do 2. climb 3. jump 4. play 5. ride 6. catch

IV. Translate into English. (1 pt)

1. Nó là một cái diều vuông.

→ ……………………………………………

2. Có bao nhiêu quyển sách?

→ …………………………………………...

Key: 1. It is a square kite.

2. How many books are there?

V. Translate into Vietnamese. (1pt)

1. Where is the kite ?

→ …………………………………………….

2.There are ten bicycles.

→ …………………………………………….

Key: 1. Cái diều ở đâu?

2. Có 10 chiếc/ cái xe đạp.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 8. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
8 5.537
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm