Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Hóa học trường THCS Thanh Am, Long Biên năm 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THCS THANH AM
Năm học: 2018 2019
ĐỀ KIỂM TRA HỌC I
Môn: Hóa học 8 Th an:  h⮭
I) Mục ⮭êu cần đạ⮭:
1. Kến ⮭hức:
Kiểm tra các kiến thức đã học về:
- Chương 1. Chất Nguyên tử - Phân t
- Chương 2. Phản ứng hoá học
- Chương 3. Mol nh toán hoá học
2. năn:
- Tính n, m, V, M.
- Áp dụng công thức nh tỉ khối của chất khí xác định công thức hóa học của chất khí.
- Kỹ năng lập phương trình hóa học.
- Vận dụng kiến thức giải quyết nh huống thực tế.
3. Thá độ:
- Nghiêm túc làm bài, trung thực, tự tin.
- Có lòng yêu thích môn học.
. Năn c cần đạ⮭:
- ng lực tự học, vận dụng, sử dụng ngôn ngữ hóa học, duy logic, sáng tạo.
II) Ma ⮭rận đề ⮭h: (đính kèm trang sau)
III) Nộ dun đề ⮭h: (đính kèm trang sau)
IV) Đá án bểu đểm: (đính kèm trang sau)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN HÓA HỌC 8
NĂM HỌC 2018 2019
Cấ độ
Chủ đề
Nhận bế⮭
Thôn hểu
Vận dụn
Cộn
Cấ độ cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
1. Chấ⮭ - nuyên
⮭ử - hân ⮭ử
- Nhận biết
đơn chất, hợp
chất.
- Xác định
CTHH, hóa
trị.
2
0,5
2
0,5
2
0,5
6 câu
1,5đ
15%
2. Phản ứn hoá
học
- Nhận biết
được HTVL,
HTHH viết
PTHH.
- Dấu hiệu xảy
ra phản ứng
HH, hệ quả
của ĐLBTKL.
- Vận dụng
ĐLBTKL,
điều kiện
xảy ra phản
ứng.
2
0,5
1
1,5
3
0,75
2
0,5
2
0,5
10 câu
3,75đ
37,5%
3. Mo ⮭ính
⮭oán hoá học
- Nêu được giá
trị N, công
thức tính số
mol.
- Sử dụng c
CT chuyển
đổi, so sánh tỉ
khối chất khí.
2
0,5
3
0,75
1
2
1
1,5
7 câu
4,75
47,5%
TS câu
TS đểm
TL hần ⮭răm
7
3,0đ
30%
9
,0đ
0%
2
0,đ
%
23 câu
10đ
100%
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THCS THANH AM
Năm học: 2018 2019
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ: 01
ĐỀ KIỂM TRA HỌC I
MÔN: HÓA HỌC 8
R oma ּ R
Này Ra 8/12/2018
I) Trắc nhệm: ( đểm)
Học snh ⮭ô kín đá án bằn b⮭ chì cho các câu hỏ sau vào ấy kểm ⮭ra được há⮭.
Câu 1: Đốt cháy khí amoniăc (NH
3
) trong khí oxi O
2
thu được khí nitơ oxit (NO) nước. Phương
trình phản ng nào sau đây viết đúng?
A. NH
3
+ O
2
NO + H
2
O
B. 2NH
3
+ O
2
2NO + 3H
2
O
C. 4NH
3
+ 5O
2
4NO + 6H
2
O
D. 4NH
3
+ 3O
2
4NO + 6H
2
O
Câu 2: Cho đồ phản ứng: 2Fe(OH)
y
+ 3H
2
SO
4
-> Fe
x
(SO
4
)
y
+ 6H
2
O
Với x # y thì giá trị thích hợp của x, y lần ợt :
A. 3 4
B. 2 3
C. 1 2
D. 2 4
Câu 3: Công thức nào sa khi dùng để tính số mol?
A. n = m/M
B. n = số nguyên tử/ 6.10
23
C. n = V. 22, 4
D. n = V/22,4
Câu : Khi thực hiện một phản ứng trong ống nghiệm, nếu cần đun nóng thì dùng dụng cụ nào sau
đây?
A. Đèn dầu
B. Đèn cồn
C. Nến
D. Tất cả các dụng cụ trên
Câu : 1,5 mol Mg chứa:
A. 9.10
23
nguyên tử
B. 9.10
23
phân tử
C. 0,9.10
23
phân tử
D. 0,9.10
23
nguyên tử
Câu 6: Công thức nào sau đây dùng để tính khối ợng:

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Hóa học trường THCS Thanh Am năm 2018 - 2019

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Hóa học trường THCS Thanh Am, Long Biên năm 2018 - 2019 là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho thầy cô trong quá trình giảng dạy, ôn luyện kiến thức đã học cho các bạn đồng thời cũng giúp học sinh làm quen nhiều dạng đề kiểm tra Hóa học 8 khác nhau. Mời các bạn tham khảo

....................................

Ngoài Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Hóa học trường THCS Thanh Am, Long Biên năm 2018 - 2019. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 8, đề thi học học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 119
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 8 - Giải Hoá 8 Xem thêm