Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Lịch sử trường THCS Thanh Am năm 2018 - 2019 (đề 1)

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Lịch sử trường THCS Thanh Am

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Lịch sử trường THCS Thanh Am năm 2018 - 2019 (đề 1) là đề thi ôn tập học kì 1 lớp 8 môn Sử được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn ôn tập và rèn luyện chuẩn bị kì thi cuối kì được tốt. Mời các bạn tải về tham khảo

TRƯỜNG THCS THANH AM

Năm học 2018-2019

ĐỀ CHÍNH THỨC

Mã đề thi 01

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn: LỊCH SỬ 8

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm): Học sinh tô kín đáp án đúng trong phiếu bài làm được phát.

Câu 1: Để đưa đất nước thoát ra khỏi khủng hoảng, Mĩ đã thực hiện chính sách gì?

A. Chính sách quân sự hóa đất nước, phát xít hóa bộ máy thống trị, gây chiến tranh xâm lược.

B. Chính sách kinh tế mới.

C. Chính sách mới.

D. Không phải các đáp án trên.

Câu 2: Lãnh đạo cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là ai?

A. Lê-nin. B. Ăng-ghen. C. Các-mác. D. Vôn-te.

Câu 3: Vì sao nền kinh tế Nhật Bản lại sớm rơi vào khủng hoảng?

A. Thảm họa động đất tàn phá; là nước nghèo tài nguyên nên thiếu nguyên liệu sản xuất; thị trường tiêu thụ bị thu hẹp do không cạnh tranh được với các nước châu Âu.

B. Nghèo tài nguyên, thiếu nguyên liệu sản xuất.

C. Thảm họa động đất tàn phá.

D. Thị trường tiêu thụ bị thu hẹp.

Câu 4: Ai là người thực hiện cải cách để đưa nước Mĩ thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế?

A. G. Oa-sinh-tơn. B. Rút-xô.

C. Vôn-te. D. Ph. Ru- dơ- ven.

Câu 5: Kinh tế Nhật Bản phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX?

A. Phát triển phồn vinh, trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính quốc tế.

B. Phát triển nhưng không ổn định, chỉ phát triển trong một vài năm đầu sau chiến tranh.

C. Suy sụp do bị chiến tranh tàn phá.

D. Không có thay đổi gì.

Câu 6: Năm 1927, ở Nhật Bản diễn ra sự kiện gì?

A. Bạo động lúa gạo. B. Đảng Cộng sản Nhật Bản ra đời.

C. Khủng hoảng tài chính. D. Tiến đánh vùng Đông Bắc Trung Quốc.

Câu 7: Kết quả của phong trào đấu tranh chống phát xít hóa ở Nhật là gì?

A. Ngăn chặn được quá trình phát xít hóa diễn ra ở Nhật.

B. Góp phần làm chậm lại quá trình phát xít hóa ở Nhật.

C. Thúc đẩy quá trình phát xít hóa ở Nhật diễn ra nhanh hơn.

D. Không có tác dụng gì.

Câu 8: Chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra vào khoảng thời gian nào?

A. 1914 - 1915. B. 1914 - 1918. C. 1914 - 1917. D. 1914 - 1916.

Câu 9: Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, khối Liên minh bao gồm những nước nào?

A. Đức, Áo – Hung. B. Anh, Pháp, Mĩ. C. Anh, Pháp, Nhật. D. Anh, Pháp.

Câu 10: Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên xô)được thành lập vào năm nào?

A. 1921. B. 1923. C. 1924. D. 1922.

Câu 11: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới diễn ra vào khoảng thời gian nào?

A. 1918 - 1923. B. 1924 - 1929. C. 1929 - 1933. D. 1929 - 1939.

Câu 12: Duyên cớ trực tiếp dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

A. Mâu thuẫn giữa các đế quốc về thuộc địa trở nên gay gắt.

B. Sự phát triển không đều của chủ nghĩa tư bản.

C. Hình thành 2 khối quân sự kình địch nhau, ráo riết chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến tranh.

D. Thái tử Áo – Hung bị một phần tử khủng bố ở Xéc – bi ám sát.

Câu 13: Tên hai khối quân sự kình địch nhau trong chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

A. Khối Hiệp ước và khối NATO. B. Khối Liên minh và khối Hiệp ước.

C. Khối Liên minh và khối NATO. D. Khối NATO và khối Vac-sa-va.

Câu 14: Cuộc cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là cuộc cách mạng gì?

A. Cách mạng vô sản. B. Cách mạng dân chủ tư sản.

C. Cách mạng khoa học kĩ thuật. D. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Câu 15: Cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là cuộc cách mạng gì?

A. Cách mạng xã hội chủ nghĩa. B. Cách mạng vô sản.

C. Cách mạng khoa học kĩ thuật. D. Cách mạng dân chủ tư sản.

Câu 16: Tình hình sản xuất nông nghiệp ở Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất có gì nổi bật?

A. Bị chiến tranh tàn phá nặng nề.

B. Không có gì thay đổi, lạc hậu do tàn dư phong kiến còn tồn tại.

C. Phát triển nhanh chóng.

D. Đạt mức trước chiến tranh.

Câu 17: Khi mới thành lập, Liên xô gồm mấy nước?

A. Một B. Hai. C. Ba. D. Bốn.

Câu 18: Hai chính quyền song song tồn tại ở Nga sau khi cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 kết thúc là hai chính quyền gì?

A. Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ.

B. Phái Gi-rông-đanh và phái Gia-cô-banh.

C. Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.

D. Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ.

Câu 19: Kinh tế Mĩ phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX?

A. Phát triển phồn vinh, trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính quốc tế.

B. Phát triển nhưng không ổn định, chỉ phát triển trong một vài năm đầu sau chiến tranh.

C. Suy sụp do bị chiến tranh tàn phá.

D. Không có thay đổi gì.

Câu 20: Từ 1921 – 1941, nhân dân Xô viết đã hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế và bước vào thời kì đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng chính sách gì?

A. Chính sách trưng thu lương thực thừa. B. Chính sách cộng sản thời chiến

C. Chính sách kinh tế mới. D. Chính sách mới.

Phần II. Tự luận (5 điểm) Học sinh trả lời vào phiếu bài làm.

Câu 1: (2 điểm). Vì sao ở nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng?

Câu 2: (3 điểm)

a. So sánh tình hình nước Mĩ và Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.

b. Từ tình hình các nước Mĩ và Nhật Bản sau chiến tranh, theo em đất nước ta cần phải rút ra bài học kinh nghiệm gì để xây dựng và phát triển đất nước?

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 8 môn Lịch sử trường THCS Thanh Am

I.Trắc nghiệm (5 điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

C

A

A

D

B

C

B

B

A

D

C

D

B

D

D

B

D

C

A

C

II. Tự luận: (5 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

(2 điểm)

- Năm 1917, ở Nga diễn ra hai cuộc cách mạng vào tháng Hai và tháng Mười

+ Cách mạng tháng Hai là cuộc cách mạng dân chủ tư sản nhằm lật đổ chế độ Nga hoàng, phản đối chiến tranh đế quốc. Cách mạng kết thúc thắng lợi, chế độ quân chủ chuyên chế bị lật đổ.

+ Sau cách mạng tháng Hai, ở Nga hai chính quyền song song tồn tại, mâu thuẫn nhau(chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các xô viết đại biểu công nhân, nông dân, binh lính.

à Trước tình hình này, Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã chuẩn bị kế hoạch tiếp tục làm cách mạng, dùng bạo lực lật đổ chính phủ lâm thời. Đó là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga.

0.5 đ

0.5 đ

0.5 đ

0.5 đ

Câu 2

(3 điểm)

* So sánh tình hình Nhật Bản, Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới:

- Giống nhau:

+ Là nước thắng trận, nhiều lợi nhuận và cơ hội thuận lợi để phát triển kinh tế.

+ 1929 – 1933, kinh tế suy sụp, chính trị - xã hội bất ổn do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.

- Khác nhau:

+ Giai đoạn đầu sau chiến tranh, kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng, ổn định, bước vào thời kì phồn vinh còn kinh tế Nhật Bản phát triển không ổn định.

+ Để thoát khỏi khủng hoảng, Mĩ thực hiện cải cách kinh tế - xã hội còn Nhật thực hiện quân sự hóa, phát xít hóa chế độ thống trị, gây chiến tranh xâm lược.

* Bài học lịch sử rút ra từ Mĩ, Nhật giữa hai cuộc chiến tranh thế giới đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam: HS tự rút ra bài học kinh nghiệm lịch sử, ví dụ như:

- Thực hiện cải cách bằng những chính sách phù hợp với đặc điểm và tình hình đất nước.

- Tăng cường hợp tác quốc tế, duy trì ổn định, hòa bình, tránh xung đột để các bên cùng phát triển.

- Ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất.

- Học tập ý chí, nghị lực vươn lên khó khăn, tính kỉ luật, tiết kiệm và tinh thần tập thể của người Nhật…

0.5 đ

0.5 đ

0.5 đ

0.5 đ

1 đ

....................................

Ngoài Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Lịch sử trường THCS Thanh Am năm 2018 - 2019 (đề 1). Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 8, đề thi học học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 420
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 1 lớp 8

Xem thêm