Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 6 trường THCS Tân Đông, Tây Ninh năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 6 năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 6 trường THCS Tân Đông, Tây Ninh năm 2015 - 2016 có đáp án đi kèm, VnDoc.com hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 6 ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 6 năm học 2015 - 2016 huyện Sìn Hồ, Lai Châu

Đề thi học kì I môn Sinh học lớp 6 trường THCS Phước Mỹ Trung năm 2012 - 2013

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 6 huyện Long Mỹ năm 2013 - 2014

Trường THCS Tân Đông

Tổ: Tự Nhiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ THI HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2015 - 2016

MÔN: SINH HỌC 6

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: Có những loại rễ chính nào? Nêu đặc điểm và cho ví dụ. (2 điểm)

Câu 2: So sánh điểm khác nhau giữa cấu tạo trong của thân non và cấu tạo miền hút của rễ? (3 điểm)

Câu 3: Thân cây gồm những bộ phận chính nào? (1 điểm)

Câu 4: Cho ví dụ về lá đơn, lá kép? (1 điểm)

Câu 5: Vì sao phải trồng cây nơi có đủ ánh sáng? (2 điểm)

Câu 6: Em hãy thiết kế thí nghiệm chứng minh: "Phần lớn nước do rễ hút vào cây đã được lá thải ra môi trường ngoài bằng hiện tượng thoát hơi nước qua lá." (1 điểm)

Đáp án đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 6

Câu 1:

Có 2 loại rễ chính: Rễ cọc và rễ chùm.

  • Rễ cọc: Có một rễ cái to khỏe đâm sâu xuống đất và nhiều rễ con mọc xiên. Từ rễ con lại mọc ra nhiều rễ bé hơn nữa. Ví dụ: Cây bưởi, cây bàng,..
  • Rễ chùm: gồm nhiều rễ con, dài gần bằng nhau mọc tỏa ra từ gốc thân thành một chùm.Ví dụ: Cây hành, cây lúa,..

Câu 2:

Bộ phậnCấu tạo miền hút của rễCấu tạo trong của thân non

Biểu bì

Thịt vỏ

Bó mạch

Có lông hút

Tế bào không có chứa chất diệp lục

Mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ nhau

Không có lông hút.

Một số tế bào có chứa chất diệp lục

Mạch rây và mạch gỗ xếp thành vòng:
Mạch rây vòng ngoài, mạch gỗ vòng trong.

Câu 3:

  • Lá đơn: Lá mít, lá bàng,...
  • Lá kép: Lá hoa hồng, lá cao su, lá nhãn,..

Câu 4:

Thân cây gồm 4 bộ phân chính: Thân chính, cành, chồi ngọn, chồi nách.

Câu 5:

Vì cây chỉ quang hợp khí có ánh sáng, có ánh sáng thì cây sẽ quang hợp tốt, chế tạo được chất hữu cơ để nuôi cây, giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt. Nếu không cung cấp đủ ánh sáng thì cây không thể quang hợp, không có chất hữu cơ để nuôi cây, cây sinh trưởng và phát triển chậm, có thể bị chết.

Câu 6:

Lấy 2 lọ thủy tinh, đỗ nước với lượng nước bằng nhau. Cho vào lọ A một cây có đủ rễ, thân, lá. Còn lọ B cho vào một cây chỉ có rễ, thân mà không có lá. Để 2 cây ra ngoài nắng. Sau khoảng hai giờ mực nước lọ A giảm hơn so với B. Chứng tỏ, cây có lá có sự thoát hơi nước, cây không có lá không có sự thoát hơi nước.

Đánh giá bài viết
8 1.763
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 1 lớp 6

    Xem thêm