Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 trường tiểu học Kim An, Hà Nội năm 2014 - 2015

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 có file nghe

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập Tiếng anh nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới tốt hơn, hãy tham khảo Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 trường tiểu học Kim An, Hà Nội năm 2014 - 2015.

Bộ đề thi học kì 1 lớp 5 năm 2016 - 2017 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 theo giáo trình Let's go

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 trường tiểu học Mỹ Phú, Long An năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 trường tiểu học Mỹ Phú, Long An năm 2014 - 2015

PHÒNG GD & ĐT THANH OAI

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM AN

HỌ TÊN: .........................................

LỚP: 5.....

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

MÔN: Tiếng Anh – Lớp 5

NĂM HỌC 2014-2015 - Thời gian: 40 phút (tờ 1)

PART I. LISTENING (5 points) (20 minutes)

Question 1. Listen and number. (1.25 points)

Example:

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5

Question 2. Listen and draw the lines. There is an example. (1.25 points)

Question 3. Listen and tick (√) . (1.25 points)

Example: 1.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5

Question 4. Listen and complete. (1.25 points)

Example:

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5

1. Nam: Where's he from?

Zack: He's from Malaysia.

2. Mr Loc: What are you going to draw, Mai?

Mai: I 'm going to draw my..................

3. Peter: What will we do in the afternoon?

Linda: We'll explore some..................

4. Tom: What are you doing, Nam?

Nam: I'm reading a....................

5. Mai: Where is Teachers' Day in Malaysia, Zack?

Zack: It's on...............16th.

6. Tony: What subject do you like best, Phong?

Phong: .................

Nhằm đem đến cho các bạn nguồn tài liệu học tập hữu ích, ngoài học liệu môn tiếng Anh, chúng tôi còn sưu tầm và đăng tải các môn Toán, Tiếng việt, Khoa học, Lịch sử, Địa lý...Để có một kì thi học kì 1 diễn ra hiệu quả nhất, mời các bạn hãy tham khảo thêm Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5, Đề cương ôn tập học kì 1 môn Khoa học lớp 5, Đề cương ôn tập học kì 1 môn Lịch sử, Địa lý lớp 5. Chúc các bạn ôn tập tốt!

Đánh giá bài viết
25 34.969
Đề thi học kì 1 lớp 5 Xem thêm