Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 trường tiểu học Mỹ Phú, Long An năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Các bạn em sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 trường tiểu học Mỹ Phú, Long An năm 2014 - 2015 với nhiều dạng bài tập để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. Sau đây mời thầy cô và các em vào tham khảo.

Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 năm 2016 - 2017 theo Thông tư 22

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 tổng hợp

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 nâng cao

Bài test trực tuyến đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3

PHÒNG GD & ĐT THỦ THỪA

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ PHÚ

HỌ TÊN:..............................

LỚP:............

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1

MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 3

NĂM HỌC: 2014 – 2015

THỜI GIAN: 60 PHÚT (TỜ 1)

PART 1: LISTENING (20 minutes)

Question 1: Listen and number (1pt)

Đề thi Tiếng Anh học kì I môn Tiếng Anh lớp 3

Question 2: Listen and colour (1pt)

Đề thi Tiếng Anh lớp 3

Question 3: Listen and draw the line. There is an example (1pt)

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3

Question 4 : Listen and tick (1pt)

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3

Question 5: Listen and complete (1pt)

1. Voice 1: What colour is your pencil cases , Miss ?

Voice 2: That 's .................... 2. Voice 1: What colour is your pencil ?

Voice 2: It's ................... 3. Voice 1: What colour is your ..............?

Voice 2: It's black

4. Voice 1: What colour ........ your pens ?

Voice 2: They're orange

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3

Part II:

Question 6.

1. F 2. T 3. T 4. T

Question 7:

1. big 2. small 3. new 4. big

Question 8:

1. come here 2. sitdown 3. peon 4. map

Question 9:

1. That is my music room 2. What colour is it?

3. May I go out? 4. I'm seven years old.

Đánh giá bài viết
1 30.935
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm