Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Tháp Chàm, Ninh Thuận năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Tháp Chàm, Ninh Thuận năm học 2015 - 2016. Đề gồm 5 câu hỏi tự luận với thời gian làm bài là 90 phút. Nội dung đề thi bám sát kiến thức SGK lớp 10 môn Toán học kì 1. Mời các bạn tham khảo.

10 bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Vinh Xuân, Thừa Thiên Huế năm học 2015 - 2016

SỞ GD&ĐT NINH THUẬN
TRƯỜNG THPT THÁP CHÀM
ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: TOÁN - LỚP 10
Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1: (1,0 điểm) Tìm tập xác định của các hàm số: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10

Câu 2: (3,0 điểm) Cho hàm số y = 2x2 – 4x + 1 (P)

a) Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số trên.

b) Tìm tham số a để đường thẳng (d): y = 2x + a cắt đồ thị (P) tại hai điểm phân biệt.

Câu 3: (2,5 điểm)
a) Giải hệ phương trình: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10
b) Giải phương trình:Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10

Câu 4: (1,0 điểm) Cho tam giác ABC. Gọi M là điểm trung điểm BC và N là trung điểm AM.

Chứng minh: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10

Câu 5: (2,5 điểm) Trên hệ trục toạ độ Oxy, cho hai điểm A(-1; 2), B(3; 4).
a) Tìm toạ độ vectơ Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10và toạ độ trung điểm I của đoạn AB.

b) Tìm toạ độ điểm C nằm trên trục tung sao cho A, B, C thẳng hàng.

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10

Đánh giá bài viết
1 1.323
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm