Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 trường tiểu học Đại Lãnh 2, Khánh Hòa năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 trường tiểu học Đại Lãnh 2, Khánh Hòa năm học 2016 - 2017 là đề thi định kì cuối học kì 1 lớp 3 có đáp án kèm theo giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, hệ thống lại các dạng bài tập chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 lớp 3 hiệu quả. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về.

Trường TH Đại Lãnh 2

Lớp 3

Họ tên:..................................

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017

Môn Toán lớp 3

Ngày kiểm tra: …./ 12 / 2016

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 246 + 80

b) 695 - 237

c) 105 x 8

d) 287 : 7

Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời đúng:

a) Chữ số 5 trong số 352 có giá trị là:

A. 50 B. 52 C. 5 D.350

b) Số lớn là 24, số bé là 4. Số lớn gấp số bé số lần là:

A. 4 B. 20 C. 28 D. 6

c) 1/7 của 49 kg là:

A. 6 kg B. 7kg C. 42kg D. 56 kg

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm (…):

a) Nếu 45 : y = 9 thì y = 5 ………………

b) 3 m 2 cm = 32 cm ………………..

c) Chị 12 tuổi, em 4 tuổi. Vậy tuổi em bằng 1/3 tuổi chị. ………………

Bài 4: Dùng ê ke kiểm tra hình có mấy góc vuông trong hình:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

............................................................................

………………………………………………………..

………………………………………………………..

Bài 5: Một cửa hàng buổi sáng bán được 216 kg ngô, buổi chiều bán được gấp ba lần so với buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu kg ngô?

Bài giải:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ 1

NĂM HỌC 2016 - 2017 - MÔN: TOÁN - 3

Bài 1: (4 điểm)

Mỗi phép tính đúng ghi: 1 điểm

Tính đúng, không đặt tính ghi: 0,75 điểm

Bài 2: (1,5 điểm)

Khoanh đúng mỗi ý ghi: 0,5 điểm.

a) A b) D c) B

Bài 3: (1,5 điểm)

Đúng mỗi ý ghi: 0,5 điểm.

a) Đ b) S c) Đ

Bài 4: (1 điểm)

Trả lời đúng có 2 góc vuông ghi: 1 điểm.

Bài 5: (2 điểm)

Bài giải:

Số kg ngô buổi chiều cửa hàng bán được là: (0,25 điểm)

216 x 3 = 648 (kg) (0,5 điểm)

Số kg ngô cả hai buổi cửa hàng bán được là: (0,25 điểm)

216 + 648 = 864 (kg) (0, 5 điểm)

Đáp số: 864 kg ngô (0, 5 điểm)

* Học sinh có cách giải khác nhưng kết quả đúng vẫn ghi điểm tối đa

* Tổng các điểm từng phần là điểm toàn bài, được làm tròn theo nguyên tắc 0,5 thành 1.

Đánh giá bài viết
11 8.351
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán Xem thêm