Đề thi học kì 1 Toán lớp 10 năm học 2020 – 2021 Đề số 1

Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Đề thi hc kì 1 Toán lp 10 năm hc 2020 2021 Đề s 1
Bn quyn thuc v VnDoc.
Nghiêm cm mi hình thc sao chép nhm mc đích thương mi.
Câu 1: Hãy lit kê các phn t ca tp hp:
2
|2 3 5 0A x x x= + =
A.
1A =
5
1,
2
A
=


C.
5
2
A

=−


A =
u 2: H phương trình nào sau đây là h hai phương trình bc nht hai n?
A.
2
2 3 0
2 1 0
xx
x
+ + =
−=
2
2
4 5 0
3 4 0
xy
xy
−=
−=
C.
76
3 8 1
xy
xy
−=
−=
22
16
20
xy
xy
−=
+=
Câu 3: Trong các hàm s sau, hàm s nào là hàm s l
A.
2
1yx=−
3
21y x x= + +
C.
2yx=−
3
y x x=−
Câu 4: Cho tp hp
,,X a b c=
. Hi X có bao nhiêu tp con?
A. 8
B. 7
C. 6
D. 5
Câu 5: Khng đnh nào dưới đây là sai?
A.
,ku u
ngược hướng khi
0k
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
B.
,ku u
cùng hướng khi
0k
C. Hai vectơ
,ab
vuông góc vi nhau khi và ch khi tích có hướng ca chúng
bng 0.
D.
.k a a=
Câu 6: Cho hàm s
( )
2
;0y ax bx c a= + +
, có đồ th (P). Khi đó, ta độ đỉnh ca
(P) là:
A.
,
2
b
I
aa

−


B.
,
22
b
I
aa

−


C.
,
24
b
I
aa

−


D.
,
22
b
I
aa

−


Câu 7: Cho hàm s
3
23y x x=+
, mnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm s đã cho là hàm s chn.
B. Hàm s đã cho là hàm s l.
C. Hàm s đã cho không chn, không l.
D. Hàm s đã cho va là hàm s chn, va là hàm s l.
Câu 8: Trong h ta độ Oxy, cho
( ) ( )
1,2 ; 2,3ab= =
. Độ ln ca vectơ
ab
A. -2
B. 4
C.
25
D.
10
Câu 9: Trong h ta độ Oxy, cho
( ) ( )
3,2 ; 1, 1mn= =
. Tích vô hướng ca hai
vectơ bng
A. -5
B. -1
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
C. 4
D. -8
Câu 10: Cho hình bình hành ABCD có M là trung đim ca BC và G là trng tâm
tam giác ACD
A.
2AB AD MA+=
B.
22AB AD MA+=
C.
4AB AD AM+=
D.
AB AD MA−=
Câu 11: Phương trình
2
0ax bx c+ + =
có nghim duy nht khi và ch khi
A.
0
0
a
=
hoc
0
0
a
b
=
B.
0
0
a
=
C.
0a b c= = =
D.
0a =
Câu 12: Cho (P):
2
6 17y x x= +
. Tìm mệnh đđúng trong các mệnh đề dưới đây?
A. Hàm s nghch biến trên
( )
3, +
B. Hàm s đồng biến trên
( )
6, +
C. Hàm s đồng biến trên
( )
3, +
D. Hàm s nghch biến trên
( )
6, +
Câu 13: Cho hình bình hành ABCD có các đim M, I, N ln lượt thuc cnh AB,
BC, CD để 3AM = AB, BI = k.BC, 2CN = CD. Gi G là trng tâm tam giác BMN.
Tìm giá tr ca k đ 3 đim A, G, I thng hàng.
A.
6
11
k =
B.
13
6
k =
C.
7
3
k =
D.
1
5
k =

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 - Đề 1

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2020 - 2021 - Đề số 1 được VnDoc biên soạn bao gồm các dạng bài tập và đáp án chi tiết được xây dựng theo trọng tâm chương trình học THPT giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết. Đây là nền tảng vững chắc giúp các bạn tự tin làm bài trong các kì thi và kiểm tra định kì. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết. Chúc các bạn ôn tập thật tốt!

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

-------------------------------------------------

Trên đây là Đề thi học kì 1 môn Toán 10 năm học 2020 - 2021 Đề số 1 VnDoc.com giới thiệu tới quý thầy cô và bạn đọc . Ngoài ra VnDoc mời độc giả tham khảo thêm tài liệu ôn tập một số môn học: Toán lớp 10, Tiếng anh lớp 10, Vật lí lớp 10, Ngữ văn lớp 10,...

Đánh giá bài viết
1 513
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 10 Xem thêm