Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 Sở GD&ĐT Hậu Giang

Trang 1/6 - Mã đề 701
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH HẬU GIANG
(Đề kiểm tra gồm 06 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN: TOÁN - LỚP 12 (THPT)
Thời gian làm bài : 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1. Trong không gian vi h tọa độ
,Oxyz
cho đưng thng
đi qua điểm
(1; 2;3)M
và có mt
véc tơ chỉ phương là
(2; 3; 1).
a

Phương trình đường thng nào được cho dưới đây là phương trình
của đường thng
?
A.
123
.
23 1
xyz

B.
C.
123
.
23 1
xy z

D.
2 31
.
1 23
xyz


Câu 2. Tìm
2
() .
sin
dx
Fx
x
A.
( ) cot .Fx x C
B.
( ) cot .Fx x C
C.
2
( ) cot .Fx x C
D.
( ) tan .Fx x C
Câu 3. Nếu
2
0
() 5f x dx
thì
2
0
() 1f x dx
bng
A.
5.
B.
8.
C.
3.
D.
4.
Câu 4. Trong không gian vi h ta đ
,Oxyz
mt cầu (S) có tâm
(3; 1; 5)
I
và bán kính bng
2
phương trình là
A.
222
(3)(1)(5) 2.
xyz

B.
222
(3)(1)(5) 4.xyz 
C.
22 2
(3)(1)(5) 2.x yz 
D.
22 2
(3)(1)(5) 4.x yz 
Câu 5. Trong không gian vi h ta đ
,Oxyz
cho vectơ
(1; 2;3).n 
Trong các mt phng có
phương trình sau đây, mặt phng nào nhận vectơ
n
làm vectơ pháp tuyến?
A.
2 3 0.yz 
B.
230.xyz
C.
2z 3 0.x 
D.
2 3 0.xy 
Câu 6. Cho hàm s
()fx
liên tục trên
.
Gi
()D
hình phẳng gii hn bi các đưng
= ( ),y fx
0,
y
1x 
2x
(như hình vẽ bên dưới). Khi cho
()D
quay xung quanh trục
,Ox
ta
được mt khối tròn xoay có thể tích
V
được tính theo công thc
A.
12
11
() () .V f x dx f x dx


B.
12
11
() () .V f x dx f x dx


C.
12
22
11
() () .V f x dx f x dx


D.
12
22
11
() () .V f x dx f x dx


Mã đề: 701
ĐỀ CHÍNH THỨC
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/6 - Mã đề 701
Câu 7. Tính tích phân
5
2
7
.
61
dx
x +
A.
7 31
ln .
6 13
B.
7 13
ln .
6 31
C.
31
7ln .
13
D.
31
42ln .
13
Câu 8. Trong không gian
,
Oxyz
cho mt cầu (S) đưng kính
,AB
vi
(1;2;2)
A −−
( 5; 0; 4).
B
Tâm I ca mt cầu (S ) có tọa độ
A.
( 6; 2; 6).I
B.
( 3; 1; 3).I
C.
( 2; 1; 1) .I −−
D.
( 4; 2; 2).
I −−
Câu 9. Cho hai s phc
1
2020za i
2
2019 ,z bi
vi
,.
ab
Tìm
,ab
biết
12
.zz
A.
2020, 2019.ab

B.
2019, 2020.ab

C.
2019, 2020.ab
D.
2020, 2019.ab
Câu 10. Nếu
2
1
() 2f x dx =
3
1
() 1f x dx =
thì
3
2
()f x dx
bng
A.
3.
B.
2.
C.
3.
D.
1.
Câu 11. Điểm nào sau đây không thuộc mt phng
( )?Oxy
A.
(2019;2020;0).M
B.
(2020;0;0).N
C.
(0;2020;0).P
D.
(0;0;2020).Q
Câu 12. Trong không gian
,Oxyz
cho đường thng
32
: 2.
1
xt
dy
zt
=
=
=
Tìm một véc tơ chỉ phương của
.
d
A.
( 2;0;1).c
=
B.
( 2; 2;1).d =

C.
( 2;0; 1).b =−−
D.
(3; 2; 1).a =
Câu 13. S phc
z
có phn thc bng
2
và phn o bng
3
được viết là
A.
2 3.zi

B.
2 3.zi
C.
2 3.zi
D.
2 3.z 
Câu 14. Gi s
()Fx
mt nguyên hàm ca hàm s
()fx
trên
.
Biết
1
0
( ) 16f x dx =
(1) 2.F
Tính
(0).
F
A.
(0) 14.
F
B.
(0) 8.F
C.
(0) 14.F 
D.
(0) 18.F
Câu 15. Trong không gian vi h ta đ
,Oxyz
phương trình mặt phẳng qua điểm
(1; 3; 1)
A
và có
một vectơ pháp tuyến
(1; 2; 3)n
có dng
A.
1( 1) 2( 3) 3( 1) 0.xyz++ ++ +=
B.
1( 1) 2( 3) 3( 1) 0.xyz−+ + =
C.
1( 1) 3( 2) 1( 3) 0.xyz++ ++ +=
D.
1( 1) 3( 2) 1( 3) 0.xyz+ −+ −=
Câu 16. S phức nào dưới đây là số thuần o?
A.
sin 2 .
12
zi
π
= +
B.
3 2.zi=
C.
5.z =
D.
2.zi=
Câu 17. Cho hàm s bc ba
()y fx
đồ th
( ).
C
Biết rng
()C
ct trc hoành tại 3 điểm
hoành độ
3;0; 3
như hình vẽ.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/6 - Mã đề 701
Tính din tích
S
phn gch sc.
A.
3
3
() .S f x dx
B.
3
3
() .S f x dx
C.
3
3
() .S f x dx
D.
03
0
3
() () .S f x dx f x dx


Câu 18. Trong không gian vi h ta đ
,
Oxyz
điểm nào ới đây thuc đường thng
212
:?
112
x yz
d
+ −+
= =
A.
( 2;1; 2 ).M
B.
( 2; 1; 2 ) .
N
C.
( 2;1; 2 ).Q −−
D.
(1; 1; 2 ) .P
Câu 19. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau?
A.
2020
2019
.
2020
x
x dx C
B.
2
1
.
dx
C
xx

C.
2020 2020 .
xx
dx C

D.
ln .
dx
xC
x

Câu 20. Din tích của hình phẳng gii hn bi đường cong
sin ,
yx
trc hoành hai đưng thng
0,xx
bng
A.
1.
B.
2.
C.
.
D.
2.
Câu 21. Điểm
A
trong hình vẽ bên dưới biểu diễn s phức nào sau đây?
A.
1.z =
B.
2.zi=
C.
1 2.zi
=−+
D.
2.zi=
Câu 22. Cho hàm s
()fx
liên tục trên đon
0; 2 .
Gi s
()Fx
mt nguyên hàm ca hàm s
()fx
trên đon
0; 2 .
Khng đnh nào sau đây đúng?
A.
0
2
( ) (2) (0).f x dx F F= +
B.
2
0
( ) (2) (0).f x dx F F= +
C.
0
2
( ) (2) (0).f x dx F F=
D.
2
0
( ) (2) (0).f x dx F F=
Câu 23. H tt c các nguyên hàm của hàm s
() 2fx x e= +
A.
2
2.xe+
B.
2
.
x
xeC++
C.
2
2.x ex C++
D.
2
.x ex C++
Câu 24. Giải phương trình
−+ =
2
1 20z
trên tp s phc.
A.
{ }
12; 12Si i= −+ −+
B.
{ }
12; 12Si=−+ −+
C.
{ }
12;12S =−+ −+
D.
{ }
12;12Si= −+ −+
Câu 25. Trong không gian
,Oxyz
cho hai điểm
(1; 1; 1) ,A
(2; 3; 2).B
Vectơ
AB

có tọa độ là
A.
( 1; 2; 3).−−
B.
(1; 2; 3).
C.
(2; 3; 2).
D.
(3;4;1).
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán trắc nghiệm năm 2019-2020 Sở GD&ĐT Hậu Giang

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 Sở GD&ĐT Hậu Giang vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập, ôn tập cho thi học kì 2 và thi tốt nghiệp THPT Quốc gia sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 Sở GD&ĐT Hậu Giang để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thi sính làm bài trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạnĐề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 Sở GD&ĐT Hậu Giang, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 655
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm