Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Lê Quý Đôn, Quảng Ngãi

Trang 1/6-mã 132
SỞ GD & ĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN: TOÁN LỚP 12
Thời gian làm bài : 90 Phút; (Đề có 50 câu)
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 6 trang)
Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1. Hàm số
Fx
là nguyên hàm của hàm s
fx
trên khoảng
K
nếu
A.
' ,.F x fx x K

B.
' ,.f x Fx x K
C.
D.
Câu 2. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số
2
2fx x
A.
2.xC
B.
3
2.x xC
C.
3
32 .x xC
D.
3
2.
3
x
xC
Câu 3. Giả sử
Fx
là một nguyên hàm của hàm số
fx
trên đoạn
;ab
. Chọn khẳng định đúng
trong các khẳng định sau.
A.
.
b
a
f x dx F a F b
B.
.
b
a
f x dx F b F a
C.
.
b
a
f x dx f a f b
D.
.
b
a
f x dx f b f a
Câu 4. Cho
b
a
f x dx m
b
a
g x dx n
. Tính tích phân
2
b
a
f x g x dx


A.
2.mn
B.
2.mn
C.
2.mn
D.
2.
mn
Câu 5. Cho hàm số
y fx
liên tục trên đoạn
;ab
. Diện tích
S
của hình phẳng giới hạn bởi đồ
thị hàm số
y fx
, trục hoành và hai đường thẳng
,x ax b

được xác định bởi công thức
A.
.
b
a
S f x dx
B.
2
.
b
a
S f x dx


C.
.
b
a
S f x dx
D.
.
b
a
S f x dx
Câu 6. Cho số phức
23zi
. Phần ảo của số phức
z
bằng
A.
3.i
B.
3.
C.
5.i
D.
2.
Câu 7. Trên mặt phẳng tọa độ điểm biểu diễn số
phức
12zi
là điểm nào trong các điểm sau
(hình vẽ bên)
A.
.M
B.
.
N
C.
.P
D.
.Q
Mã đề 132
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/6-mã 132
Câu 8. Tính mô đun của số phức
34
zi
.
A.
3.
z
B.
4.
z
C.
7.
z
D.
5.z
Câu 9. Tìm số phức liên hợp của số phức
52
zi

.
A.
5 2.zi
B.
2 5.zi

C.
2 5.zi
D.
5 2.
zi

Câu 10. Cho hai số phức
1
,z x yi x y
2
12zi
. Phần thực của số phức
12
zz
A.
2.y
B.
2.x
C.
1.x
D.
1.
y
Câu 11. Cho hai số phức
1
1zi

2
2zi
. Tính số phức
12
w.zz
A.
w3.i
B.
w3.i

C.
w2.
i
D.
w2.
i
Câu 12. Căn bậc hai của
16
bằng
A.
16 .i
B.
4.i
C.
4.
D.
16 .i
Câu 13. Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
1; 2; 3M
. Tọa độ hình chiếu của điểm
M
lên mặt
phẳng
Oxz
A.
0; 2; 0 .
B.
1; 0; 3 .
C.
0; 2;3 .
D.
1; 2; 0 .
Câu 14. Trong không gian
Oxyz
, cho
2; 3; 4a 
0; 2;3
b 
. Tính tọa độ véc tơ
ab

.
A.
2; 1;1 .
B.
2; 5; 1 .
C.
2;1; 1 .
D.
2;1; 7 .
Câu 15. Trong không gian
Oxyz
, véc tơ pháp tuyến
n
của mặt phẳng
: 2 2 11 0
xy z 
A.
1; 0;1 .n
B.
2;0; 2 .
n
C.
2;1; 2 .n
D.
2; 1; 2 .n 
Câu 16. Trong không gian
Oxyz
, cho mặt cầu
22
2
: 1 34Sx y x 
. Tìm tọa độ tâm
I
và tính bán kính
R
của mặt cầu .
A.
0;1; 3I
4.R
B.
0;1; 3
I
2.R
C.
0; 1; 3I
4.R
D.
0; 1; 3I
2.R
Câu 17. Trong không gian
Oxyz
, cho đường thẳng
2
: 12
43
xt
dy t
zt



. Tìm một véc chỉ phương
u
của đường thẳng
d
.
A.
2; 1; 4 .u 
B.
1; 2; 3 .u
C.
2;1; 4 .u
D.
1; 2; 3 .u 
Câu 18. Trong không gian
Oxyz
, cho đường thẳng
11
:
323
x yx
d


. Điểm nào trong các điểm
sau không thuộc đường thẳng
d
?
A.
1; 0; 1 .M
B.
4; 2; 2 .N
C.
7; 4; 0 .P
D.
2; 2; 4 .Q 
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/6-mã 132
Câu 19. Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
2; 3; 1M
4; 1; 3N
. Trong các véc tơ sau véc
tơ nào là véc tơ chỉ phương của đường thẳng
MN
?
A.
1
1;2;2 .u
B.
2
1; 2; 2 .
u 
C.
3
1; 2; 2 .u 
D.
4
2; 1; 2 .u 
Câu 20. Trong không gian
Oxyz
, phương trình tham số đường thẳng
đi qua điểm
1; 2; 3A
có véc tơ chỉ phương
3; 4; 1u 
A.
13
: 2 4.
3
xt
yt
zt



B.
13
: 2 4.
3
xt
yt
zt



C.
1
: 2 4.
3
xt
yt
zt



D.
13
: 2 4.
3
xt
yt
zt



Câu 21. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau
A.
2
2ln .
x
dx x x C
x

B.
2
2ln .
x
dx x x C
x

C.
2
2 ln .
x
dx x x C
x

D.
2
2 ln .
x
dx x x C
x

Câu 22. Tính tích phân
1
2020
0
I x dx
.
A.
1
.
2019
I
B.
1
.
2020
I
C.
1
.
2021
I
D.
1
.
2022
I
Câu 23. Cho tích phân
2
2
1
.e
x
x dx
, nếu đặt
2
tx
thì tích phân đã cho trở thành tích phân nào trong
các tích phân sau ?
A.
4
1
1
.
2
t
e dt
B.
4
1
.
t
e dt
C.
2
1
1
.
2
t
e dt
D.
2
1
.
t
e dt
Câu 24. Cho hàm s
y fx
liên tục trên
đồ thị như hình vẽ
bên, gọi
S
diện tích phần đậm. Trong các khẳng định sau khẳng
định nào đúng ?
A.
13
21
.S f x dx f x dx


B.
13
21
.
S f x dx f x dx


C.
13
21
.S f x dx f x dx


D.
13
21
.S f x dx f x dx


Câu 25. Tìm
,
xy
thỏa mãn
24x x yi i

.
A.
2; 1.xy 
B.
2; 1.xy
C.
2; 1.xy 
D.
2; 1.
xy
Câu 26. Cho số phức
2zi
. Trong mặt phẳng
Oxy
, gọi
;AB
lần lượt là điểm biểu diễn của số
phức
z
z
. Tính diện tính tam giác
OAB
(với
O
là gốc tọa độ).
A.
1.
B.
2.
C.
3.
D.
4.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán trắc nghiệm năm 2019-2020 trường THPT Lê Quý Đôn, Quảng Ngãi

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Lê Quý Đôn, Quảng Ngãi vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập, ôn tập cho thi học kì 2 và thi tốt nghiệp THPT Quốc gia sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Lê Quý Đôn, Quảng Ngãi để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời cá bạn cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Lê Quý Đôn, Quảng Ngãi, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 58
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm