Đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 năm 2021

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 năm học 2018 - 2019 bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chuẩn theo thông tư 22 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối kì 2, cuối năm học đạt kết quả cao. Đồng thời đây là tài liệu tham khảo cho các thầy cô khi ra đề học kì 2 môn Sử - Địa cho các em học sinh. Sau đây mời các thầy cô cùng các em cùng tham khảo chi tiết.

Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 4 năm 2020

Đề bài: Đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4

A - PHẦN LỊCH SỬ:

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1: M1 (1 điểm) Nhà Nguyễn được thành lập vào năm nào?

A. 1802.

B. 1858.

C. 1792.

D. 1820.

Câu 2: M1 (1 điểm) Vì sao vua Quang Trung lại đề cao chữ Nôm?

A. Vì chữ Nôm dễ viết hơn chữ Hán.

B. Vì chữ Nôm xuất phát từ quê hương của vua Quang Trung.

C. Vì vua Quang Trung muốn bảo tồn và phát triển chữ viết của dân tộc.

D. Vì vua Quang Trung không thích chữ Hán

Câu 3: M2 (1 điểm) Cuộc chiến giữa Nam triều và Bắc triều kéo dài bao nhiêu năm?

A. Hơn 200 năm.

B. Hơn 50 năm.

C. Hơn 60 năm.

D. Hơn 70 năm

Câu 4: M2 (1 điểm) Điền các từ ngữ: Quần thể, nghệ thuật, công trình, di sản, vào chỗ trống trong các câu sau.

Kinh thành Huế là một …………… các ……………… kiến trúc và …………… tuyệt đẹp. Đây là một …………… văn hoá chứng tỏ tài hoa và sự sáng tạo của nhân dân ta

Câu 5: M3 (1 điểm) Em hãy trình bày kết quả của việc nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long

……………………………………………………………………………………………………………………….

B-PHẦN ĐỊA LÍ:

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 6: M1 (1 điểm) Phương tiện đi lại phổ biến ở đồng bằng Nam Bộ là gì?

A. Ôtô.

B. Xuồng ghe.

C. Xe ngựa.

D. Mô tô

Câu 7: M2 (1 điểm) Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn thứ mấy của cả nước?

A. Thứ nhất.

B. Thứ hai.

C. Thứ ba.

D. Thứ tư

Câu 8: M3 (1 điểm) Điền vào chỗ chấm (……) từ thích hợp trong các câu sau:

Đồng bằng Nam Bộ nằm ở phía ………..nước ta. Đây là đồng bằng ……………….của nước ta.

Câu 9: M3 (1 điểm) Vì sao Huế được gọi là thành phố du lịch?

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..

Câu 10: M4 (1 điểm) Hãy kể tên những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng của Hà Nội mà em biết.

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..

Đề bài: Đề thi học kì 2 môn Địa lý - Lịch sử lớp 4

Câu

1

2

3

6

7

Đáp án

A

C

B

A

A

Điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

Câu 4:

Kinh thành Huế là một quần thể các công trình kiến trúc và nghệ thuật tuyệt đẹp. Đây là một di sản văn hóa chứng tỏ sự tài hoa và sáng tạo của nhân dân ta.

Câu 5:

Nguyễn Huệ làm chủ được Thăng Long, lật đổ họ Trịnh, giao quyền cai trị ở Đàng Ngoài cho vua Lê (năm 1786), mở đầu việc thống nhất lại đất nước sau hơn 200 năm bị chia cắt.

Câu 8: Đồng bằng Nam Bộ nằm ở phía Nam nước ta. Đây là đồng bằng lớn nhất của nước ta.

Câu 9:

- Huế được gọi là thành phố du lịch là vì Huế có nhiều cảnh thiên nhiên đẹp. 0.5 điểm

- Nhiều công trình kiến trúc cổ có giá trị nghệ thuật cao nên thu hút nhiều khách du lịch. 0.5 điểm

Câu 10:

- Hồ Hoàn Kiếm

- Hoàng thành Thăng Long

- Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Chùa Một Cột

- Văn miếu Quốc Tử Giám

Vườn Quốc gia Ba Vì

Bảng ma trận đề thi học kì 2 môn Sử - Địa lớp 4

Mạch nội dung

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng cộng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Nhà Nguyễn thành lập

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Những chính sách về kinh tế và văn hoá của vua Quang Trung.

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Trịnh – Nguyễn phân tranh

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Kinh thành Huế

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (1786)

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Thành phố Hồ Chí Minh

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Người dân ở đồng bằng Nam Bộ

Số câu

1

Số điểm

1

Đồng bằng Nam Bộ

Số câu

Số điểm

1

1

1

1

Thành phố Huế

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Thủ đô Hà Nội

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Tổng

Số câu

3

2

1

1

2

1

6

4

Số điểm

3

2

1

1

2

1

6

4

30 %

30%

30%

10%

Ngoài Đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 năm học 2018 - 2019 trên, các bạn luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 hay SGK môn Toán lớp 4 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
302 41.659
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Sử - Địa

    Xem thêm