Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 trường THCS Núi Tô, An Giang

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 6

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 trường THCS Núi Tô, An Giang là đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Lịch sử. Đề thi này gồm 2 đề có đáp án tiện cho các bạn tra cứu, học tập, ôn luyện chuẩn bị cho kì thi cuối năm môn Lịch sử lớp 6 cũng như hệ thống, nắm chắc kiến thức, chuẩn bị cho chương trình Lịch sử lớp 7.

Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 1 (tỉnh Lâm Đồng)

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 6

Đề kiểm tra học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 6 trường THCS Thị Trấn Trảng Bàng, Tây Ninh

PHÒNG GD & ĐT TRI TÔN
TRƯỜNG THCS NÚI TÔ
ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014- 2015
MÔN: LỊCH SỬ 6
Thời gian: 45 Phút (không kể thời gian phát đề)

Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 - Đề số 1

I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)

Câu 1: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng nổ ra vào thời gian nào?

A. Mùa đông năm 40 B. Mùa xuân năm 40
C. Mùa hè năm 40 D. Mùa thu năm 40.

Câu 2: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng thắng lợi báo hiệu điều gì?

A. Nhà Hán không thể xâm lược nước ta.
B. Thế lực phong kiến phương Bắc không thể cai trị nước ta vĩnh viễn.
C. Kẻ nào xâm lược Âu Lạc sẽ chuốc lấy thất bại thảm bại.
D. Âm mưu đồng hóa dân tộc ta của nhà Hán bị thất bại nặng nề.

Câu 3: Năm 905, nhân cơ hội nhà Đường suy sụp, ai là người được nhân dân ủng hộ, đánh chiếm Tống Bình, giành quyền tự chủ cho đất nước ta?

A. Khúc Hạo.
B. Đinh Công Trứ.
C. Khúc Thừa Dụ.
D. Dương Đình Nghệ.

Câu 4: Công lao to lớn của họ Khúc đối với đất nước ở thế kỉ X là gì?

A. Đánh tan quân xâm lược Nam Hán.
B. Lật đổ chính quyền đô hộ, xưng vương.
C. Tự xưng là Tiết độ Sứ.
D. Xây dựng đất nước tự chủ theo đường lối “ chính sách cốt chuộng khoan dung, giản dị, nhân dân đều được yên vui”.

Câu 5: Người Phù Nam theo:

A. đạo Bà La Môn, đạo Phật B. đạo nho, đạo phật.
C. đạo nho, đạo Bà La Môn. D. đạo phật, đạo Thiên Chúa

Câu 6: Văn hóa Óc Eo được phát hiện có niên đại:

A. Từ thế kỉ I đến thế kỉ VII. B. Từ thế kỉ I đến thế kỉ V.
C. Từ thế kỉ I đến thế kỉ IV. D. Từ thế kỉ I đến thế kỉ VI.

II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 1: Nêu nguyên nhân, diễn biến, kết quả của khởi nghĩa Hai Bà Trưng. (2 điểm)

Câu 2: Vì sao triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến? (2 điểm)

Câu 3: Em nghĩ như thế nào về nhận định “Chiến thắng Bạch Đằng là chiến thắng vĩ đại của dân tộc”. Em có nhận xét gì về cách đánh của Ngô Quyền? (3 điểm)

Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 - Đề số 2

I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)

Câu 1: Người Phù Nam theo:

A. đạo Bà La Môn, đạo Phật B. đạo Nho, đạo Phật.
C. đạo Nho, đạo Bà La Môn. D. đạo Phật, đạo Thiên Chúa

Câu 2: Văn hóa Óc Eo được phát hiện có niên đại:

A. Từ thế kỉ I đến thế kỉ VII. B. Từ thế kỉ I đến thế kỉ V.
C. Từ thế kỉ I đến thế kỉ IV. D. Từ thế kỉ I đến thế kỉ VI.

Câu 3: Chọn từ đúng điền vào chổ trống:

“ Một xin rửa sạch.....thù
Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng,
Ba kẻo oan ức lòng.....,
Bốn xin vẹn vẹn sở công lên này.”

A. Dân – này. B. Nước – chồng.
C. Nợ - dân. D. Dân – nợ.

Câu 4: Vì sao nhà Hán đưa người Hán sang Giao Châu ở lẫn với dân ta?

A. Bắt dân ta phải theo phong tục, tập quán của người Hán để đống hóa người Việt.
B. Giải quyết nạn dân số tăng nhanh ở Trung Quốc.
C. Để nhân dân hai nước hiểu nhau.
D. Giúp nhân dân ta năng cao trình độ dân trí.

Câu 5: Vì sao nhà Đường chú ý sửa sang các con đường từ Trung Quốc sang Tống Bình và từ Tống Bình đến các quận huyện?

A. Để mở mang giao thông cho nước ta.
B. Để vua nhà Đường đi thăm nước ta.
C. Để đàn áp nhanh các cuộc nổi dậy của nhân dân ta.
D. Để chuyển đồ về Trung Quốc nhanh và nhiều hơn.

Câu 6: Chọn từ thích hợp điền vào chổ trống:

“Tiền Ngô vương có thể lấy quân mới nhóm họp của đất Việt ta mà phá được trăm vạn quân của......, mở nước xưng vương làm cho người phương...... không dám sang nữa”.

A. Ô Mã Nhi – nam B. Thoát Hoan – đông
C. Lưu Hoằng Tháo – bắc D. Lý Tiến – tây

II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 1: Những biểu hiện nào chứng tỏ kinh tế nước ta từ giữa thế kỉ I đến giữa thế kỉ VI vẫn phát triển? (2 điểm)

Câu 2: Trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lý Bí. Theo em việc Lý Bí đặt tên nước Vạn Xuân có ý nghĩa gì? (3 điểm)

Câu 3: Trong quá trình bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ thì theo em chúng qua vẫn giữ được các phong tục tập quán nào? (2 điểm)

Đánh giá bài viết
39 10.368
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Lịch Sử Xem thêm