Đề thi học kỳ 1 lớp 6 huyện Bình Giang năm 2013 - 2014

Đề thi học kỳ 1 lớp 6 môn Toán

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH GIANG

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014
MÔN: TOÁN - LỚP 6

Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1 (3.0 điểm). Thực hiện các phép tính:

1) 13(175 - 75 : 5)

2) 65 : 63 + 2.72

3) 5 + [21 + (-125)]

Câu 2 (2.0 điểm). Tìm số tự nhiên x, biết:

1) x - 25 = 17

2) 45 - 3(x + 2) = 23.3

Câu 3 (2.0 điểm).

1) Tìm ƯCLN rồi tìm các ước chung của 75 và 90.

2) Số học sinh của một trường nằm trong khoảng từ 200 đến 300 học sinh. Biết rằng khi toàn trường xếp hàng tập thể dục thì xếp hàng 10, hàng 15, hàng 18 đều dư 8 học sinh. Tính số học sinh trường đó.

Câu 4 (2.0 điểm).

Trên tia Ox, vẽ ba đoạn thẳng OA, OB, OC sao cho OA = 3cm; OB = 5cm; OC = 7cm.

1) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

2) Chứng tỏ rằng điểm B là trung điểm đoạn thẳng AC.

Câu 5 (1.0 điểm).

Cho: A = 2 + 22 + 23 + ... + 22013 và B = 22014

So sánh A và B.

--------------------------------------------------

Đề thi học kỳ 1 lớp 6 môn Ngữ Văn

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH GIANG

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014
MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 6

Môn thi: NGỮ VĂN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1 (2 điểm).

a. Truyện “Ếch ngồi đáy giếng” thuộc thể loại truyện dân gian nào? Hãy nêu đặc điểm của thể loại truyện dân gian ấy?

b. Truyện “Ếch ngồi đáy giếng” có ý nghĩa gì?

Câu 2 (3 điểm).

Đọc câu văn sau và trả lời các câu hỏi ở bên dưới:

Từ lúc tôi mặc cái áo mới này, tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả!

a. Tìm các cụm động từ trong câu văn trên?

b. Phần phụ sau của các cụm động từ em tìm được bổ sung ý nghĩa gì cho động từ trung tâm?

Câu 3 (5 điểm).

Kể lại một lần sinh nhật ấn tượng nhất của em.

Đánh giá bài viết
18 2.265
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 6 Xem thêm