Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Hứa Tạo, Quảng Nam năm học 2014 - 2015

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Trong bài viết này, VnDoc xin giới thiệu Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Hứa Tạo, Quảng Nam năm học 2014 - 2015 có kèm đáp án chi tiết giúp các em ôn thi HK2 hiệu quả. Sau đây mời các em cùng làm bài và tham khảo đáp án cuối bài nhé!

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2015 - 2016 theo Giáo trình Let's go 1B

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Bình Tâm, Long An năm học 2015 - 2016

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Đoàn Thị Nghiệp, Tiền Giang năm học 2015 - 2016

Trường: Tiểu học Hứa Tạo

-------------------

Họ và tên:......................................

Lớp: 4 …

THE SECOND TERM TEST

ENGLISH GRADE 4

Năm học: 2014 - 2015

Time: 40 minutes

Part 1. Listening ( 20')

Question 1. listen and number (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 2. listen and color (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 3. listen and draw a line (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 4. listen and tick (1pt)

Example: What time do you go to school?

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

1. What's your favorite food?

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

2. Where did you go?

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

3. What festival do you like best?

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

4. What's your father job?

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 5. listen and complete (1pt)

Example: A: What's your grandfather job?

B: He is a farmer.

1. A: What animal is that?

B: It's a ..........................

2. A: Where does your father work ?

B: He works in a ............................ .

3. A: What is .............................?

B: It is a big festival.

4. A: What's your favorite drink ?

B: ...............................

Đánh giá bài viết
4 2.533
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm