Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 10

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016 là đề thi học sinh giỏi mới nhất có kèm đáp án chi tiết được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đây là tài liệu hay dành cho các em học sinh ôn thi học sinh giỏi lớp 10 THPT. Mời các em cùng tham khảo.

Đề thi học sinh giỏi thành phố Đà Nẵng môn Toán lớp 10 năm học 2010 - 2011 (Có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 10 trường THPT Con Cuông, Nghệ An năm học 2015 - 2016

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn thi: Toán – Lớp 10 – THPT

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 12 tháng 5 năm 2016

Câu 1. (2,5 điểm) Cho hàm số y = x2 - 2x + 2 có đồ thị (P) và đường thẳng (d) có phương trình y = x + m. Tìm m để đường thẳng d cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho OA2 + OB2 = 82.

Câu 2. (3,0 điểm)

  1. Giải bất phương trình Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016.
  2. Giải phương trình Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016.
  3. Giải hệ phương trình Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016.

Câu 3. (2,0 điểm)

  1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang vuông ABCD Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016 có đỉnh D(2; 2) và CD = 2AB. Gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm D lên đường chéo AC. Điểm M(22/5; 14/5) là trung điểm của HC. Xác định toạ độ đỉnh B, biết rằng đỉnh B nằm trên đường thẳng Δ: x - 2y + 4 = 0.
  2. Cho tam giác ABC là một tam giác bất kì. Chứng minh rằng với mọi số x ta đều có:

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

Câu 4. (1,5 điểm) Chứng minh rằng: Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016.

Câu 5. (1,0 điểm)

Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016. Chứng minh rằng:

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 10

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

Đánh giá bài viết
6 8.890
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 10 Xem thêm