Đề thi học sinh giỏi môn Vật lý 7 trường THCS Hồng Giang, Bắc Giang năm 2019 - 2020

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
TRƯỜNG THCS HỒNG GIANG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi 01 trang)
THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2019-2020
MÔN THI: VẬT 7
Ngày thi: 28/5/2019
(Thời gian làm bài 120 phút, không k gian giao đề)
Bài 1:(4đ) Một mẫu hợp kim chì- nhôm khối lượng m= 500g, khối lượng riêng D=
6,8g/cm
3
. Hãy tính khối ợng chì nhôm trong hợp kim. Biết khối lượng riêng của
chì D
1
= 11,3g/cm
3
, của nhôm D
2
= 2,7g/cm
3
xem rằng thể tích của hợp kim giảm
10% tổng th tích của các kim loại thành phần.
Bài 2:(4đ) Một vật ch một bức tường phẳng, nhẵn là 350m. Vật phát ra một âm
thanh trong khoảng thời gian rất ngắn.
a) nh thời gian t khi vật phát ra âm đến khi vật thu được âm phản xạ từ bức tường dội
lại.
b) Cùng với lúc phát ra âm, vật chuyển động đều về phía bức tường vuông c với bức
tường với vận tốc 10m/s. Xác định khoảng cách của vật với bức ờng khi gặp âm
phản x từ bức tường dội lại. Biết vận tốc truyền âm trong không khí 340m/s.
Bài 3:(4đ)
Một tia sáng mặt trời tạo góc 36
0
với
mặt phẳng nằm ngang, chiếu tới một gương phẳng
đặt trên miệng một cái giếng cho tia phản xạ
phương thẳng đứng xuống đáy giếng. Hỏi gương phải đặt
nghiêng một góc bao nhiêu so với phương thẳng đứng ?
Bài 4:(4đ)
a) Vẽ đồ mạch điện gồm có: Nguồn điện 1 pin, 1 khóa K, 4 ng đèn (Đ1//
Đ2//Đ3) nối tiếp với Đ4 1 Ampe kế A đo cường độ dòng điện cả mạch c dây
dẫn.
b) Biết Ampe kế A chỉ 5A, cường độ dòng điện chạy qua đèn 1 đèn 2 bằng
nhau và bằng 1,5A.
Q
I
S
R
P
36
0
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Xác định cường độ dòng điện qua đèn Đ
3
cường độ dòng điện qua đèn Đ
4.
c) Mạch điện trên được mắc vào nguồn điện hiệu điện thế 12V. Biết hiệu điện
Khi ampe kế chỉ 0,3A, hãy tính cường độ dòng điện qua đèn Đ
1
Đ
2
.
b) Mắc vôn kế V vào hai điểm 1 3, lúc này vôn kế chỉ 5,2V, mắc vôn kế V
2
vào hai
điểm 2 3, lúc này vôn kế V
2
chỉ 3,6V.Tính hiệu điện thế giữa hai đầu Đ
1
(vẽ đồ
mạch điện với các vôn kế V V
2
)
c) Nếu thay nguồn điện đã cho bằng nguồn điện khác, sao cho số chỉ của vôn kế V 6V
thì độ sáng của các đèn sẽ thay đổi như thế nào? Giải thích ?
Bài 6:(2đ) Trình y phương án xác định khối lượng riêng của một chất lỏng với các
dụng cụ: 01 nh thủy tinh rỗng, nước ( khối lượng riêng D
n
đã biết ), chất lỏng cần
xác định khối lượng riêng, cân đồng hồ giới hạn đo đ chia nhỏ nhất phù hợp.
-----------------------------Hết---------------------------
Họ tên thí sinh:……………………………………...Số báo danh…………………
A
1
2
3
Đ
1
Đ
2
+
-
K
Hình 2
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
2
S= 350cm; v
1
=10m/s; v
2
=340m/s
a
Quãng đường âm đi được từ khi âm phát ra đến khi thu được
âm phản xạ là: 2.350 =700m
Vậy thời gian âm đi được từ khi âm phát ra đến khi thu được
âm phản xạ là: 700/340 = 2,06s
0.5
0.5
b
Gọi S
1
khoảng cách từ v trí vật gặp âm phản xạ đến bức tường.
Thời gian âm đi từ khi phát ra cho đến khi vật thu được âm phản
xạ là:
2
1
1
v
SS
t
Thời gian vật đi đến khi gặp âm phản xạ là:
1
1
2
v
SS
t
t
1
=t
2
nên ta có
1
1
2
1
v
SS
v
SS
thay số o ta có:
0.5
0.5
Câu
Nội dung
Điểm
1
Gọi khối lượng của chì nhôm trong hợp kim lần lượt m
1
m
2,
ta có:
m
1
+ m
2
= m (1)
Mặt khác do thể tích của hợp kim bằng 90% tổng thể tích của các kim loại
thành phần nên:
(
1
1
m
D
+
2
2
m
D
). (100% - 10%) =
m
D
=> D
2
. m
1 +
D
1.
m
2
=
10
9
.
1 2
. .D D m
D
(2)
Từ (1) (2) ta có:
m
1
= ( 1-
2
10.
9.
D
D
).
1
1 2
.D m
D D
m
2
= (
1
10.
9.
D
D
- 1).
2
1 2
.D m
D D
Thay số tính ra được m
1
= 367,13g; m
2
= 132,87g
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0

Đề thi HSG lớp 7 môn Vật lý năm 2020 có đáp án

VnDoc giới thiệu thầy cô và các em học sinh Đề thi học sinh giỏi môn Vật lý 7 trường THCS Hồng Giang, Bắc Giang năm 2019 - 2020 có đáp án, là tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lý hay, giúp các bạn học sinh tự ôn tập kiến thức, làm quen với nhiều dạng đề thi khác nhau.

Nhằm mang đến cho các em học sinh lớp 7 tài liệu luyện thi học sinh giỏi, cũng như các thầy cô giáo ôn luyện đội tuyển của mình, VnDoc giới thiệu bộ tài liệu Thi học sinh giỏi lớp 7 với đầy đủ các môn được sưu tầm và tuyển chọn từ các đề thi học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh... Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu các bạn Đề thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Vật lý lớp 7 có đáp án. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Vật Lý lớp 7, Giải bài tập môn Vật lý lớp 7, Giải vở bài tập Vật Lý 7, Tài liệu học tập lớp 7, và các đề học kì 1 lớp 7đề thi học kì 2 lớp 7 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 1.019
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 7 Xem thêm