Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020 số 2

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh 4 có đáp án

Đề kiểm tra tiếng Anh học sinh giỏi lớp 4 năm 2019 - 2020 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 4 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi HSG Anh 4 gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh nâng cao 4 khác nhau giúp các em học sinh lớp 4 cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Câu 1. Khoanh tròn vào từ có phần gạch chân được phát âm khác.

1. A. Why B. my C. Sydney D. goodbye
2. A. room B. door C. school D. book
3. A. fine B. nice C. sister D. hi
4. A. how B. now C. two D. flower

Câu 2. Khoanh tròn vào từ khác loại.

01. A. on B. is C. at D. in
02. A. my B. your C. he D. his
03. A. ice- cream B. pen C. apple D. banana
04. A. socks B. class C. hat D. shirt

Câu 3. Ghép câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B.

A B
01. What is your name? a. Yes, please.
02. How do you spell it? b. She is from Viet Nam.
03. Who is your teacher? c. P – E – T – E – R.
04. Where is she from? d. Mrs. Lan.
05. Would you like some Coca-cola? e. My name is Peter.

Câu 4. Tìm và sửa lỗi ở mỗi câu sau.

01. I am on grape 5A. ………………………………………………….

02. How many boy are there in your group? ………………………………………………….

03. There is an bag on the table. . ………………………………………………….

04. This is my teacher. His name is Mai. ………………………………………………….

05. Lan and Hoa is my friends. ………………………………………………….

Câu 5. Hoàn thành các câu sau.

Hello! My name is__________. I am___________ years old. I am in grape___________.

My school is____________________. It is a___________ school in ___________.

ĐÁP ÁN

Câu 1. Khoanh tròn vào từ có phần gạch chân được phát âm khác.

1 - C; 2 -B; 3 - C; 4 - C

Câu 2. Khoanh tròn vào từ khác loại.

1 - B; 2 - C; 3 - B; 4 - B

Câu 3. Ghép câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B.

1 - e; 2 -c; 3 - d; 4 - b; 5 - a

Câu 4. Tìm và sửa lỗi ở mỗi câu sau.

1 - on thành in

2 - boy thành boys

3 - an thành a

4 - His thành Her

5 - is thành are

Câu 5. Hoàn thành các câu sau.

Hello! My name is___My Le_. I am__nine__ years old. I am in grape__4__.

My school is___Pham Don Le Primary school____. It is a____big___ school in ___Hung ha district___.

Trên đây là Đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn tiếng Anh kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
19 2.804
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm