Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Toán năm 2011 - 2012 trường THPT Quế Võ số 3, Bắc Ninh

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Toán

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Toán năm 2011 - 2012 trường THPT Quế Võ số 3, Bắc Ninh là đề kiểm tra chất lượng đầu năm học sinh mới từ lớp 10 lên lớp 11 môn Toán, có đáp án đi kèm. Đề thi này giúp các em học sinh củng cố lại kiến thức, luyện tập trên lớp hoặc ở nhà nhằm chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 11 THPT Nguyễn Gia Thiều năm 2013 - 2014

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm học 2014-2015 lớp 11 trường THPT Văn Quán, Vĩnh Phúc

TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ SỐ 3

ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM

Năm học 2011-2012

Môn toán: Khối 11 (thời gian 90 phút)

Câu 1 (3 điểm):

1. Giải phương trình sau:

2. Giải bất phương trình sau:

Câu 2 (2 điểm):

Cho phương trình x2 - 2(m + 2)x + 4m = 0 (1) với m là tham số

a. Giải phương trình (1) với m = 0.

b. Tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm thỏa mãn: x12 + x22 - x1x2 ≤ 24.

Câu 3 (2 điểm):

1/ Rút gọn biểu thức sau:

2/ Tính B= cos120 + cos1080 + cos1320

Câu 4 (3 điểm):

Trong mặt phẳng 0xy cho ba điểm A(1; 3); B(5; 2); C(1; -3).

a. Lập phương trình tổng quát của đường thẳng AB.

b. Lập phương trình đường cao xuất phát từ B.

c. Tìm tọa độ điểm M thỏa mãn MA = MB = MC.

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Toán

Câu 1: Mỗi ý 1,5 điểm

1) + Đặt điều kiện đúng: x ≥ 1/3 (0,25 đ)

+ Bình phương hai vế đưa về phương trình: 8x2 - 17x + 2 = 0 (0,5 đ)

+ Giải ra hai nghiệm: x = 2; x = 1/8 (0,25đ)

+ KL nghiệm đúng x = 2 (0,25đ)

2) + Qui đồng đưa về dạng: (3x - 6)/(x + 2) ≥ 0 (0,25đ)

+ Chỉ ra các nghiệm của nhị thức ở tử, mẫu: x = 2; x = -2 (0,25đ)

+ Lập bảng xét dấu đúng (0,5đ)

+ KL: nghiệm đúng x < -2 hoặc x ≥ 2 (0,5đ)

Câu 2: Mỗi ý 1 điểm

a. + Thay m = 0 vào pt đúng: x2 - 4x = 0 (0,25đ)

+ Giải phương trình: x = 0 hoặc x = 4 (0,25đ)

+ KL: nghiệm... (0,25đ)

b. + Chỉ ra giá trị của m để pt có 2 nghiệm (∀x ∈ R) (0,25đ)

+ Chỉ ra tổng và tích theo Viet (S = 2m+4; P = 4m) (0,25đ)

+ Biến đổi ycbt về dạng: (s2 - 3p ≤ 24) (0,25đ)

+ Thay vào đưa về bpt: m2 + m - 2 ≤ 0 (0,25đ)

+ Tìm ra đúng -2 ≤ m ≤ 1 (0,25)

Đánh giá bài viết
1 843
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 Xem thêm