Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 11 THPT Nguyễn Gia Thiều năm 2013 - 2014

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 11 môn Toán

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 11 THPT Nguyễn Gia Thiều năm 2013 - 2014 là đề kiểm tra đầu năm môn Toán dành cho các bạn học sinh từ lớp 10 lên lớp 11. Đề thi có kèm theo đáp án, hi vọng giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm học 2014-2015 lớp 11 trường THPT Văn Quán, Vĩnh Phúc

Đề khảo sát chất lượng môn Hóa lớp 11 lần 5 năm học 2014-2015 trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 trường THPT Chuyên Đại học Vinh năm học 2015 - 2016

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

TRƯỜNG THPT NGUYỄN GIA THIỀU
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC: 2013 - 2014
MÔN: TOÁN - LỚP 11

ĐỀ CHẴN

Phần chung cho tất cả học sinh (7,0 điểm)

Câu 1: (1,0 điểm)

Giải phương trình: √(2x2 - 3x - 2) = √(x2 + x - 2)

Câu 2: (3,0 điểm)

Cho: sin α = -1/5 với -π/2 < α < π/2

a. Tính các giá trị lượng giác còn lại của cung α

b. Tính giá trị biểu thức H = cos2(α/2 + 15π/4) - sin(2α - 8π)

Câu 3: (2,0 điểm)

1. Cho tam giác ABC có AB = 2, AC = 3 và góc A = 120o. Tính độ dài đường trung tuyến hạ từ đỉnh A của tam giác ABC.

2. Trong mặt phẳng Oxy cho các điểm M(-6; -1), N(3;; -2), P(-1; 3). Viết phương trình đường tròn có tâm M và tiếp xúc với đường thẳng PN.

Câu 4: (1,0 điểm)

Giải hệ phương trình:{2x2 - 3xy - 2y2 = 0
√(x - 2) + √y = 2y - y2

Phần riêng (3,0 điểm) Học sinh chỉ được làm một trong hai phần A hoặc B

A. Theo chương trình chuẩn

Câu 5a (1,0 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy cho elip (E) đi qua điểm M(-2; √3) và có độ dài trục lớn bằng 8. Viết phương trình chính tắc của elip (E)

Câu 6a (2,0 điểm)

Tìm các giá trị nguyên của m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi x: 16x2 + 8(2m - 1)x - 8m + 9 ≥ 0

B. Theo chương trình nâng cao

Câu 5b (1,0 điểm)

Trong mặt phảng Oxy cho elip (E) đi qua điểm M(√3; 1/√2) và có một tiêu điểm là F(-√2; 0). Viết phương trình chính tắc của elip (E).

Câu 6b (2,0 điểm)

Tìm các giá trị nguyên của m để bất phương trình sau vô nghiệm 16x2 + 8(2m - 1)x - 8m + 9 ≤ 0

Đánh giá bài viết
1 4.227
Sắp xếp theo
    Toán lớp 11 Xem thêm