Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 trường THPT Chuyên Đại học Vinh năm học 2015 - 2016

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 trường THPT Chuyên Đại học Vinh năm học 2015 - 2016 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp các bạn học sinh mới từ lớp 10 lên lớp 11 ôn tập và củng cố kiến thức, chuẩn bị sẵn sàng cho bài kiểm tra đầu năm sắp diễn ra.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Toán năm 2015 - 2016 trường THPT Thuận Thành số 1, Bắc Ninh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

ĐẦU NĂM HỌC 2015 - 2016

Môn thi: Toán 11; Thời gian làm bài: 120 phút

Câu 1 (3,0 điểm). Giải các phương trình sau

a) x2 - 3|x - 1| - 2x - 3 = 0.

b) √2sin3x = sinx + cosx.

Câu 2 (1,0 điểm). Cho π/2 < α < π và sinα = 3/5. Tính giá trị của biểu thức

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 trường THPT Chuyên Đại học Vinh năm học 2015 - 2016

Câu 3 (1,0 điểm). Giải bất phương trình

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 trường THPT Chuyên Đại học Vinh năm học 2015 - 2016

Câu 4 (1,0 điểm). Cho a, b, c > 0 và a + b + c = 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 trường THPT Chuyên Đại học Vinh năm học 2015 - 2016

Câu 5 (2,0 điểm). Cho ΔABC. D là điểm nằm trên cạnh BC sao cho BD = 1/4BC.

a) Hãy biểu diễn Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 trường THPT Chuyên Đại học Vinh năm học 2015 - 2016

b) Cho biết AB = 5, AC = 6, góc BAC = 600. Tính BC và AD.

Câu 6 (2,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có D(-1;-1), đường phân giác của góc BAD có phương trình Δ: x - y + 2 = 0.

a) Gọi E là điểm đối xứng với D qua đường thẳng Δ. Tìm tọa độ điểm E.

b) Biết rằng diện tích của hình chữ nhật ABCD bằng 6 và đỉnh A có tung độ âm. Tìm tọa độ đỉnh B.

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 trường THPT Chuyên Đại học Vinh năm học 2015 - 2016
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 trường THPT Chuyên Đại học Vinh năm học 2015 - 2016

Đánh giá bài viết
1 802
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 Xem thêm