Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Văn Quán, Vĩnh Phúc năm học 2014 - 2015

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Lịch sử lớp 12

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Văn Quán, Vĩnh Phúc năm học 2014 - 2015 là đề kiểm tra đầu năm học nhằm đánh giá chất lượng học tập của học sinh từ lớp 11 lên lớp 12. Tài liệu bao gồm đáp án và đề thi Lịch sử, giúp các em học sinh tự luyện tập và củng cố kiến thức hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 trường THPT Văn Quán, Vĩnh Phúc năm học 2014 - 2015

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Địa lý trường THPT Văn Quán, Vĩnh Phúc năm học 2014 - 2015

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT VĂN QUÁN

ĐỀ THI KSCL HÈ 2014 MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 12

(Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề)

MÃ ĐỀ 01

Câu 1 (3,0 điểm)

Quá trình thành lập Liên hợp quốc. Vai trò của Liên hợp quốc đối với quan hệ quốc tế và Việt Nam?

Câu 2 (3,0 điểm)

Trình bày các giai đoạn phát triển của cách mạng Lào từ 1945 đến 1975?

Câu 3 (4,0 điểm)

Lập bảng so sánh giữa phong trào Cần Vương và cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX theo các tiêu chí sau:

 • Bối cảnh lịch sử.
 • Mục tiêu đấu tranh.
 • Tầng lớp lãnh đạo.
 • Lực lượng tham gia.
 • Phong trào tiêu biểu.
 • Kết quả và ý nghĩa.

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Lịch sử lớp 12

Câu 1 (3,0 điểm) Quá trình thành lập Liên hợp quốc. Vai trò của Liên hợp quốc đối với quan hệ quốc tế và Việt Nam?

1. Quá trình thành lập Liên hợp quốc.

 • Từ 25-4 đến 26-6-1945, đại biểu 50 nước họp tại Xan Phranxixcô (Mĩ) để thông qua Hiến chương Liên Hợp Quốc.
 • Ngày 24-10-1945, Hiến chương Liên Hợp Quốc bắt đầu có hiệu lực, được coi là ngày chính thức thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc.

2. Vai trò của Liên hợp quốc đối với quan hệ quốc tế và Việt Nam.

 • Là tổ chức quốc tế lớn nhất nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
 • Giải quyết các vụ tranh chấp, xung đột khu vực. Như vấn đề Palextin, vấn đề Irắc, vấn đề Triều Tiên, vấn đề Đông ti mo, vấn đề Campuchia vào cuối những năm 1980 – đầu 1990 của thế kỷ XX...
 • Thúc đẩy các mối quan hệ giao lưu, hợp tác về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa giữa các quốc gia thành viên.
 • Liên Hợp Quốc đã giúp đỡ Việt Nam nhiều mặt như hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Giúp đỡ thông qua các tổ chức: UNESCO, UNICEF, WHO...

Câu 2 (3,0 điểm) Trình bày các giai đoạn phát triển của cách mạng Lào từ 1945 đến 1975?

1. Giai đoạn 1945 - 1954:

 • 23/8/1945, tận dụng thời cơ Nhật Bản đầu hàng Đồng minh, nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền.
 • 12/10/1945, nhân dân thủ đô Viêng Chăn khởi nghĩa thắng lợi, Chính phủ Lào ra mắt quốc dân và tuyên bố nền độc lập của Lào.

2. Giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1954):

 • Tháng 3/1946, thực dân Pháp quay lại xâm lược Lào...
 • 7/1954, Hiệp định Giơnevơ được kí kết...

3. Giai đoạn 1954 – 1975:

 • Sau khi thực dân Pháp bị đánh bại, Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Lào. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Lào, nhân dân Lào đã lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh của Mĩ, giải phóng nhiều vùng đất đai rộng lớn. 0,5
 • 21/2/1973, Hiệp định Viêng Chăn được kí kết...
 • 2/12/1975, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được thành lập, do Hoàng thân Xuphanuvông làm Chủ tịch. Nước Lào bước sang thời kỳ xây dựng đất nước, phát triển kinh tế - xã hội.

Câu 3 (4,0 điểm) Lập bảng so sánh giữa phong trào Cần Vương và cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX.

Nội dung

Phong trào Cần Vương

Phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX

Bối cảnh lịch sử

- Sau cuộc phản công của phái chủ chiến ở kinh thành Huế bị thất bại, Tôn Thất Thuyết lấy danh vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần Vương.

- Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở VN.

- Các sĩ phu yêu nước tiến bộ tiếp thu tư tưởng dân chủ tư sản từ bên ngoài vào VN.

Mục tiêu đấu tranh

- Đánh đuổi thực dân Pháp và bọn tay sai phong kiến.

- Khôi phục lại vương triều phong kiến.

- Đánh đuổi thực dân Pháp và bọn phong kiến tay sai.

- Gắn liền với cuộc duy tân để thay đổi chế độ theo kiểu dân chủ tư sản.

Tầng lớp lãnh đạo

- Triều đình phong kiến do vua Hàm Nghi đứng đầu.

- Các văn thân, sĩ phu.

- Sĩ phu yêu nước tiến bộ mang tư tưởng duy tân tiêu biểu là Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh.

Lực lượng tham gia

Sĩ phu văn thân và đông đảo nông dân, các tộc người thiểu số.

Sĩ phu yêu nước, trí thức nhỏ, tiểu tư sản thành thị, giới công thương, học sinh, sinh viên và nông dân.

Phong trào tiêu biểu

Khởi nghĩa Bãi Sậy, Ba Đình, Hùng Lĩnh, Hương Khê.

Phong trào Đông du, Duy tân, Đông kinh nghĩa thục.

Kết quả và ý nghĩa

- Cuối cùng bị thất bại

- Góp phần cổ vũ phong trào yêu nước chống Pháp.

- Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá cho các cuộc đấu tranh sau này.

- Cuối cùng bị thất bại do hoàn cảnh lịch sử và điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội.

- Tiếp tục phát huy tinh thần đấu tranh bất khuất của dân tộc.

- Tạo tiền đề để tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.

Đánh giá bài viết
1 612
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 Xem thêm